Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Brukarundersökningar

För oss är det viktigt att få reda på vad du som invånare eller besökare i Kävlinge kommun tycker om den service och de tjänster som vi utför. Alla, både kommuninvånare, företagare och besökare, är välkomna att lämna sin åsikt. Vi lyssnar och försöker sätta oss in i hur du ser på situationen. Dina synpunkter är viktiga för oss så vi kan förändra och förbättra vår verksamhet. Dina synpunkter kan du skicka e-post till oss (se kontaktuppgifter längst ner) eller via formulären på Åsikt Kävlinge.  

Vi på Miljö- och byggavdelningen strävar ständigt efter att förbättra vår service. För att veta hur vi ska kunna göra bygglovsprocessen så bra som möjligt genomför vi olika undersökningar som t.ex. enkät som skickas till kommuninvånarna och genom INSIKT-undersökningen.

Enkät till kommuninvånarna

Kommuninvånarna och andra som har varit i kontakt med oss och som haft ett avslutat ärende under 2015 hos oss har fått möjligheten att medverka i en undersökning avseende vår tillgänglighet, professionalitet och handläggningstid samt blanketternas, informationsmaterialens och beslutens tydlighet. Förra årets undersökning visade att drygt 90 % av de svarande anser att det är enkelt eller relativt enkelt att komma i kontakt med avdelningen i sina ärenden, 89 % anser att handläggarna är professionella och inger förtroende, 84 % anser att handläggningstiderna är rimliga, 91 % anser att blanketter och informationsmaterial är begripliga och 98 % av de svarande anser att besluten är tydliga.  

Enkätfrågorna kan du ladda ner här: Vi vill veta vad du tyckerPDF

INSIKT-undersökning, löpande Insikt

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden: information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Kävlinge kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är enligt 2017 års INSIKT-undersökning 68. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 69. För bygglov låg NKI enligt undersökningen på 66 jämfört med 63 som var medelvärde för samtliga deltagande kommuner.

Uppdaterad 2018-10-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga