Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Handläggningstiderna

Planera ditt projekt i god tid, gärna ett halvår innan du planerar att börja bygga. Enligt lag ska ett bygglovsärende avgöras senast 10 veckor efter att det är komplett. För anmälningar gäller 4 veckor. Att ärendet är komplett innebär att vi fått in samtliga godkända handlingar ifrån dig.

Tänk också på att innan du kan börja bygga behöver du utöver bygglovet också ett startbesked. För startbesked efter bygglov finns ingen lagstadgad handläggningstid.

Då ditt ärende inte är komplett blir handläggningstiden längre

En stor del av ärendena som kommer in till oss är inte kompletta, utan behöver kompletteras med fler eller tydligare handlingar. Läs därför noga igenom webbsidan om vilka handlingar som behövs för ditt ärende. Tveka inte att höra av dig om du är tveksam.

För närvarande tar det för de flesta ärenden om bygglov i genomsnitt cirka 6 månader från det att ansökan inkommit tills att startbesked har meddelats och du kan börja bygga.

Förlängning vid komplexa ärenden

Om ärendet är komplext så kan Bygg- och miljönämnden besluta att förlänga handläggningstiden med ytterligare 10 veckor.

Bra att tänka på för en smidig bygglovsprocess

Vid handläggningen av en ansökan om lov och förhandsbesked måste nämnden i vissa fall (t.ex. vid avsteg från detaljplan eller om åtgärden vidtas utanför detaljplanelagt område) underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. För att din ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt är det därför viktigt att:

  • planera ditt projekt i god tid.
  • inlämna en komplett och korrekt ansökan (se Exempelritningar länk till annan webbplatsoch Checklistanlänk till annan webbplats).
  • se till att din ansökan inte strider mot gällande detaljplan.

Kontakta kommunen i god tid vid frågor och funderingar och involvera arkitekten eller konstruktören i tidigt skede. Under sommar- och julledigheter bör Du räkna med att det kan ta längre tid då nämnden har sommaruppehåll med sina sammanträden och avdelningen inte är fullbemannad med sina handläggare.

När du lämnat in din ansökan så kan du förvänta dig ungefär följande:

1. Ärendet diarieförs i kommunens diarium inom några dagar.

  • Ditt ärende har ännu inte fått någon handläggare och någon bedömning av genomförbarhet har inte gjorts.

2. Inom en till två veckor gör enheten en första bedömning om ärendet behöver kompletteras och du får information om ditt ärende behöver kompletteras eller inte

  • Ditt ärende har ännu inte fått någon handläggare.
  • Om ditt ärende inte behöver kompletteras så läggs det på kö i väntan på att en handläggare ska bli ledig. Kompletta ärenden fördelas oftast inom en månad.
  • Om ditt ärende behöver kompletteras kommer du att få ett meddelande om vad ärendet behöver kompletteras med. Efter att du kompletterat ärendet läggs ärendet på kö i väntan på att en handläggare ska bli ledig. Kompletta ärenden fördelas oftast inom ungefär en månad.

3. När ärendet är fördelat till en handläggare görs en djupare granskning av ärendet. Det kan i detta skede framkomma behov av ytterligare kompletteringar. När ärendet är komplett fattas beslut inom 10 veckor från det att ärendet var komplett.

4. Även innan startbesked kan ditt ärende behöva kompletteras

  • När ärendet är komplett fattas beslut om startbesked vanligen inom en månad.

5. Processen för bygglov och startbesked ser i grova drag ut enligt bilden nedan.

Flödesschema i rutssystem som förklarar texten ovan.
Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga