Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Slutsamråd

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd ska bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Vem initierar att slutsamråd ska hållas

Det ska framgå av kontrollplanen vilka anmälningar som ska göras till miljö- och byggnadsnämnden. Ett sådant exempel är att byggherren ska anmäla när byggnationen håller på att avslutas. Byggherren bör göra denna anmälan eller begära ett slutbesked i god tid innan byggnationen har färdigställts. Då får nämnden möjlighet att kalla till slutsamråd om sådant ska ske eller utfärda slutbesked om inget samråd ska ske.

Planera för ett slutsamråd när alla åtgärder är färdigställda och se till att du har en komplett dokumentation tillgänglig vid slutsamrådet. I annat fall är risken att slutsamrådet måste ombokas vilket kan påverka projektets tidplan och försena inflyttningen. Extra samråd debiteras enligt kommunens gällande taxa.  

Vilka ska kallas

 Miljö- och byggnadsnämnden kallar följande till slutsamrådet:

  • byggherren
  • den eller de kontrollansvariga, och
  • övriga som byggnadsnämnden tycker bör vara med

Vad ska gås igenom på mötet

Slutsamrådet bör ha karaktären av en revision. Vid slutsamrådet ska man gå igenom:

  • hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts,
  • om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav,
  • den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
  • den kontrollansvariges utlåtande,
  • annan dokumentation över arbetets utförande,
  • behov av andra åtgärder, och
  • förutsättningarna för ett slutbesked

Boverket har tagit fram vägledning om rivningsavfall i samband med slutsamrådet. Du kan läsa mer om rivningsavfall på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Precis som vid det tekniska samrådet för nämnden protokoll över slutsamrådet.

Boka tid för slutsamråd med en byggnadsinspektör via vår e-tjänst.länk till annan webbplats

Uppdaterad 2019-04-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga