Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kaminer och Eldstäder

Här får du information om vad du behöver tänka på om du vill installera en kamin eller en eldstad.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att installera en eldstad eller en kamin om byggnadens yttre utseende påverkas väsentligt av tillkommande skorsten. Om byggnadens yttre utseende inte påverkas väsentligt krävs istället en anmälan.

Exempel på bygglovspliktig installation:

Undantag

Vilka handlingar behöver bifogas min ansökan eller anmälan?

  • Planritning (skala 1:100)
    På planritningen ska du redovisa placeringen av din kamin eller eldstad. Exempelritningöppnas i nytt fönster.

  • Fasadritning (skala 1:100)
    På fasadritningen ska du redovisa skorstenen samt ange höjden. Om skorsten finns sedan tidigare redovisas fasad med fotografi. Exempelritningöppnas i nytt fönster.

  • Miljö- och typgodkännande avseende eldstad och rökkanal (prestandadeklaration). Information om högsta tillåtna värden avseende utsläpp av kolmonoxid (CO) samt lägsta tillåtna verkningsgrad.

  • Förslag till kontrollplan.

Hur ansöker/anmäler jag?

För en snabbare hantering av ditt ärende rekommenderar vi dig att ansöka om bygglov digitalt via Mittbygge alternativt med hjälp utav våra e-tjänst. Observera att tjänsten Mittbygge kräver att du legitimerar dig med e-legitimation.

Vad kostar det?

Ett bygglov för kamin eller eldstad kostar cirka 2 700 kr medan kostnaden för en anmälan är cirka 1 400 kr.

Många faktorer påverkar avgiften för ett bygglov och det är därför inte möjligt att uppge en exakt kostnadsuppgift. Redovisad bygglovsavgift ger dig en uppfattning om hur mycket åtgärden kan komma att kosta. Observera att avgiften gäller om ingen avvikelse från gällande detaljplan förekommer. Avgiften för grannehörande vid planavvikelse är ca 2 100, 3 200 eller 6 400 kr beroende på om det är 1-5, 6-9 eller fler än 10 grannar som ska höras i ärendet. En kungörelseavgift om 349 kr tas alltid ut vid bygglov och inkluderas i redovisad kostnad ovan.

Läs mer om avgifter för bygglovsåtgärder häröppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och därmed varierar handläggningstiden också beroende på åtgärdens komplexitet. Även andra faktorer såsom säsong kan påverka handläggningstiden. Observera att handläggningstiden räknas från det datum då ärendet bedömdes vara komplett, inte när ansökan eller anmälan inkom. Läs mer om våra handläggningstider häröppnas i nytt fönster.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Vid installation av eldstad eller kamin som kräver bygglov tillämpas de här stegen i bygglovsprocessen: Bygglovsbeslut, Startbesked och Slutbesked. Om åtgärden exempelvis avviker från gällande detaljplan kommer även grannar att höras.

* Krävs ej vid enklare åtgärder.

Läs mer om bygglovsprocessen och de olika skedena häröppnas i nytt fönster.

Viktiga upplysningar

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren)öppnas i nytt fönster i ett tidigt skede för att diskutera förutsättningarna för installationen. Utformning, lämplig placering samt tillträde till rökkanal är några frågor som kan diskuteras med skorstensfejarmästaren.

Innan kaminen eller eldstaden tas i bruk första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd. Först när detta är gjort kan ett slutbesked utfärdas av byggnadsnämnden vilket krävs för att installationen ska få tas i bruk.

Kommunen kan med stöd av nionde kapitlet miljöbalken införa restriktioner mot vedeldning om det behövs för att förhindra vad som kallas olägenhet för människors hälsa. En kamin eller eldstad som uppfyller kraven i Boverkets byggregler, BBR, kan alltså brukas på ett sådant sätt att användningen är otillåten enligt miljöbalken. Läs mer om vedeldning häröppnas i nytt fönster.


Uppdaterad 2020-05-12

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga