Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kaminer och Eldstäder

Det finns många sätt att värma upp ett hus. Pelletspanna, bergvärmepump, luftvärmepump, jordvärme, olja, vedeldning, solpaneler m.fl.

För installation av berg och jordvärme krävs att en anmälan görs till miljö och hälsoskydd.

Har du funderingar kring olika uppvärmningssätt finns energirådgivning att få. 

Installation av eldstad och rökkanal

Innan du kan installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.
Kontakta även sotaren i tidigt skede.

Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

 • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
 • Insättning av kassett i befintlig öppen spis
 • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag t.ex. från oljebrännare till
  pelletsbrännare)
 • Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal dvs. ändrade eldningsförhållande och rökgastemperaturer

Bygglov kan krävas om det handlar om en utvändig skorsten/rökkanal på fasaden placeras och utformas på ett sånt sätt att byggnadens yttre avsevärt påverkas, detta gäller inom detaljplanelagt område.

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden.

Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejarmästaren samt att slutbesked är utfärdat av miljö- och byggnadsnämnden.

Exempel på åtgärder som inte är anmälningspliktiga:

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärder
 • Byte av eldstadsplan
 • Byte av eldstad till likvärdig

Information om vedeldningPDF

 

Handlingar som ska lämnas in

 • Ifylld blankett för installation av eldstad eller rökkanal
 • Planritning som redovisar placering av eldstaden
 • Fasadritning som redovisar placering och höjd av skorstenen. (Detta krävs inte vid installation till befintlig skorsten)
 • Typ av eldstad och skorsten
 • Miljö- och typgodkännade för eldstad och rökkanal
 

 

Uppdaterad 2019-06-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER