Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Plank/staket och mur

Plank och mur är sådana anläggningar som enligt plan- och bygglagen kräver bygglov. Staket upp till 120cm omfattas inte av lovplikt. Idag finns det ingen lagstadgad definition av vad som utgör ett staket respektive ett plank men tidigare rättsfall ger vägledning. Anläggningens längd, utformning vad gäller höjd och täthet (genomsiktlighet) och det intryck som anläggningen ger i miljön är avgörande faktorer vid bedömningen.

För att värna om grönska och ett öppnare stadsrum är miljö- och byggnadsnämnden i Kävlinge restriktiv när det gäller murar och plank högre än 1,2 meter mot gata, park och andra allmänna platser.

Plank, staket och mur

Kommunen har gjort ett förtydligande och en tolkning av Plan- och bygglagen och antagit riktlinjer för plank, staket och mur som innebär att staket/plank högre än 120 cm (för Sandskogen gäller 80 cm) kräver bygglov liksom murar högre än 60 cm.

Staketkonstruktioner med genomsiktlighet större än 50 % och höjd mindre än 1,8 meter kräver inte heller bygglov.

Sikt

Staket/plank, mur, häckar ska inte skymma sikten i gathörn/korsningar och vid utfarter.

Trygghet är också en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet!

Läs gärna igenom våra riktlinjer för plank/staket och murPDF

Uppdaterad 2018-11-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER