Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Fåglar som stör

Många känner sig störda av fåglar. Det kan vara råkorna som skränar i sina kolonier eller skatorna som upplevs som ett hot mot trädgårdens småfåglar. Miljöavdelningen vill gärna öka förståelsen för våra vilda grannar som trots människans buller och stök vill leva så nära oss.

Miljöavdelningen får tidvis in klagomål på kajor, kråkor, råkor, korpar eller bara 'svarta fåglar' som skränar, skitar ner och förstör gräsmattor med mera.

Vad gör miljöavdelningen?

Ingenting! De fåglar som väljer att leva nära oss får vi lära oss att tolerera. Fåglarna kraxar, skränar, kuttrar och sjunger. Vissa tycker det är vackert, andra blir störda.

Miljönämnden har antagit en skyddsjaktspolicy för Kävlinge. I den ansluter miljönämnden sig till Sveriges Ornitologiska förenings riktlinjer som säger:

"...alla i Sverige förekommande fågelarter skall vara fredade året runt, såvida de inte är att betrakta som jaktbara, det vill säga jagas för konsumtion och tål en beskattning."

Det ligger inte i kommunens intresse att dela in vilda fåglar i skadliga eller nyttiga som är en förlegad syn på naturen. Därför skall inte de fågelarter som traditionellt blivit kategoriserade som skadedjur, t ex kråkor och skator, jagas bara för att de valt att leva i eller intill våra tätorter.

Många kan inte skilja på de kråkfåglar som finns i vår närhet. Här följer en liten presentation:

Kajan, den minsta av kråkfåglarna. Kajan är svart med grå nacke och grå huvudsidor. Den bygger sitt bo i skorstenar eller andra håligheter. Under vintern kan det finnas stora flockar av övervintrande kajor i Kävlinge. Vintern 2005-2006 fanns en mycket stor kajflock kring Svenska lantmännens silo strax öster om järnvägsstationen. Kajorna är allätare och kan bland annat rota fram mat ur papperskorgar.

Kråkan är svart med grå rygg och undersida, välkänd för de flesta. Kråkor bygger ofta boet högt uppe i träden, de lever inte i kolonier utan enstaka par. Kråkor är allätare och äter gärna både ägg och ungar av andra fåglar. Dom är dessutom experter på att leta upp mat bland det som människor lämnar efter sig, till exempel soppåsarna som ställs vid sidan om sopkärlet när det är fullt. Kråkorna lär sig snart att det finns godsaker att hämta här.

Råkan är stor som en kråka, men med helsvart, skimrande fjäderdräkt. Vuxna råkor har ett naket parti kring näbben som gör att de ser långnäbbade ut. Råkorna häckar i kolonier i höga lövträd, gärna i städer eller byar. Under våren är det mycket skrän och kraxande från råkkolonin och många människor känner sig störda av detta. Skulle man drista sig till att parkera bilen under råkkolonin, blir det till att besöka biltvätten. Råkkolonin är bebodd från tidig vår till försommaren. Därefter gör råkorna inta så mycket väsen av sig.

Råkan livnär sig på frön, maskar och allehanda insekter. Om gräsmattan är angripen av skalbaggslarver (t ex pingborrar eller trädgårdsborrar) är råkorna där och pillar fram dom från grässvålen. Stora tuvor av gräsmattan kan då ryckas loss för att råkorna skall komma åt larverna. Man skall komma ihåg att det är larverna som äter av rötterna på gräset så det dör, det är inte råkorna som gör skada genom att slita upp friska grästorvor.

Korp är en stor helsvart fågel som inte är så vanlig i Kävlinge kommun. Korpen tycker inte om mänskligt sällskap som sina släktingar, utan bor i skogsområden en bit från mänsklig boning. De gånger miljöavdelningen fått klagomål på korpar, handlar det snarare om råkor som förvisso är stora, men betydligt mindre än korpen.

Skatan är också en kråkfågel men dess svartvita fjäderskrud och långa stjärt är välbekant för de flesta. Även skatboet är lätt att känna igen, ett stort runt risbo med ingång från sidan i ett träd, en högvuxen häck eller i en hagtornsbuske. Skatan är allätare och äter precis som kråkan gärna ägg och ungar av andra fåglar. Att detta leder till att småfåglarna minskar i antal eller till och med försvinner, är en utbredd missuppfattning. Det finns olika anledningar till att vissa arter av småfåglar minskar i antal, ofta är det människans förändring av odlingslandskapet eller stadsmiljön som ligger bakom...

Uppdaterad 2020-01-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga