Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Båtar

De flesta båtar behöver skydd för att minska påväxt av havstulpaner, alger och musslor och målas därför ofta med giftiga båtbottenfärger. Färgen är sammansatt på ett sätt så att den under en längre tid avger giftiga komponenter som hindrar att t ex havstulpaner sätter sig på båten. Problemet med båtbottenfärger är att de inte bara påverkar havstulpaner utan även övrigt liv i vattnet.

Småbåtshamnar är havets barnkammare

Småbåtshamnar anläggs ofta i grunda och skyddade vikar. Samma vatten är också havets barnkammare för många fiskarter och smådjur, som i sin tur är mat för fåglar och större fiskar. Livet i havet är starkt beroende av livet längs med kusterna. Sedimentundersökningar har visat att halterna av farliga ämnen från båtbottenfärger ökar under säsongen i småbåtshamnar. Därför finns det även skäl att tro att samma sak sker i våra naturhamnar.

Finns det miljövänliga båtbottenfärger?

Alla båtbottenfärger är mer eller mindre skadliga för miljön. Att en färg är godkänd betyder inte att den är giftfri. Färgen är sammansatt på ett sätt så att den under en längre tid läcker giftiga komponenter som hindrar att t ex havstulpaner sätter sig på båten. Problemet är att de inte bara påverkar havstulpaner utan även övrigt liv i vattnet. Det finns också färger som verkar genom att lossna från skrovet och därmed ta med sig påväxten. Tyvärr har studier visat att många av dessa är lika giftiga som de läckande färgerna.

Gifter i båtbottenfärger

Båtbottenfärger kan innehålla ämnen som t ex koppar, irgarol, isotiazolin och zinkpyrition. Växter och alger omvandlar solljus och syresätter vattnet till övriga levande organismer, som fiskar, kräftor och andra vattenlevande djur. Problemet med dessa ämnen är att de stör växterna i detta viktiga arbete.

Koppar finns i de flesta båtbottenfärger. Kopparhalter upp till 4 mikrogram har uppmätts i hamnar och detta räcker för att störa fiskens fortplantning samt hämma tillväxten av tång, alger och musslor.

Ingenting försvinner, allt finns kvar

TBT (tributyltenn) är ett extremt giftigt ämne, som idag är förbjudet i all båtbottenfärg, även inom sjöfarten. TBT har bla visat sig orsaka könsbyte hos snäckor. Sedan 1989 har ämnet varit förbjudet i båtbottenfärger för fritidsbåtar. Men idag hittas fortfarande höga halter i sedimenten i småbåtshamnar. TBT bryts ned mycket långsamt och båtar som en gång i tiden målades med TBT läcker fortfarande ut det farliga ämnet.

Båtbottenfärger och framtiden

Reglerna för båtbottenfärger har skärpts allt mer under de senaste åren. Forskningen har resulterat i nya metoder där påväxten hålls borta med hjälp av t ex enzymer eller genom att bilda en syrefri yta runt båtskrovet, som ska hålla havstulpaner och grönslick borta.


Uppdaterad 2013-03-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga