Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bekämpningsmedel

Använd i första hand alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Hacka, luka, räfsa eller använd termiska metoder; ångning eller flamning.

Inga bekämpningsmedel är bra för miljön. Bekämpningsmedel är framtagna för att bli av med oönskade djur, växter eller mikroorganismer. Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa. Du måste också se till så att grundvatten och miljön i övrigt inte skadas.

Hushållen använder stora mängder

De bekämpningsmedel som används mest är ogräsmedel. I hemträdgårdar och på tomtmark finns ingen anledning att använda kemiska ogräsmedel. Ändå står de privata hushållen för en stor del av användningen.  År 2014 använde hushållen 604 ton ogräsmedel, att jämföra med lantbruket som använde 1410 ton. Rester av kemiska bekämpningsmedel går att hitta i nästan i alla vattendrag i Skåne och även i många dricksvattenbrunnar. 

Om du tänker använda bekämpningsmedel var noga med att följa informationen på förpackningen. Bekämpa inte när det är risk för regn, då sköljs medlet bort och kan skada livet i mark och vattendrag eller hamna i dricksvattnet. Använd inte bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor till exempel grus, plattor eller asfalt, då det lätt rinner av med nederbörden. Har du en brunn i närheten kan vattnet i den kontamineras.

Det finns alltid en risk att barn eller husdjur får i sig gifter om användningen inte sker på rätt sätt.

Rester av bekämpningsmedel och deras förpackningar ska lämnas till en av kommunens miljöstationer för farligt avfall.

Godkända bekämpningsmedel

Alla bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Som privatperson får du bara använda godkända bekämpningsmedel som tillhör klass 3.

För regler för yrkesmässig användning eller användning på mark dit allmänheten har tillträde, se denna sida.


Uppdaterad 2019-02-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga