Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Allergi

Astma, allergi och annan överkänslighet har blivit vår tids folksjukdom. Allergier mot pollen, pälsdjur, kvalster och livsmedel är de vanligaste allergierna i Sverige.

Allergi och annan överkänslighet är sammanfattande begrepp för flera sjukdomstillstånd med likartade symtom. Besvären kan komma från ögonen, näsan och luftrören, mag-tarmkanalen och huden. De kan variera från tid till annan och dessutom variera kraftigt i svårighetsgrad från lindriga och tillfälliga till livshotande svåra eller kroniska. Bakomliggande orsaker kan dock vara av olika slag och därför skiljer sig också behandlingssätten.

Ur allergisynpunkt är det viktigt med en bra städning, inte minst på förskolor och skolor. Fukt- och mögelproblem ska inte heller förekomma i din bostad eller på förskolan/skolan.

Ventilationen är viktig och ska fungera så bra som möjligt och rutiner för vädring av lokalerna i förskola och skola bör finnas. Om lokalerna används för fler personer än de är avsedda för är det extra viktigt att genom vädring se till att luften byts ut med jämna mellanrum och att barnen vistas mer utomhus.

I Kävlinge genomförs regelbundet allergironder på kommunens förskolor och skolor för att minska risken att överkänsliga barn ska må dåligt i sin vardagsmiljö samt för att förebygga att allergier utvecklas.

Miljönämnden har tillsyn på undervisningslokaler och har medverkat till att allergironder genomförs som ett led i verksamheternas egenkontroll.

Idag finns ganska stränga regler för vad smink och andra kosmetiska produkter får innehålla. Trots detta är hudbesvär ganska vanliga. Läkemedelsverket har publicerat ett antal föreskrifter för denna typ av produkter som bl.a. är till för att minska risken för allergiker att utsättas för de ämnen som kan orsaka problem. Miljönämnden har ansvar för tillsynen över att dessa föreskrifter följs.


Uppdaterad 2019-03-08

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga