Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Inomhusmiljö

Vi vistas en stor del av vårt liv inomhus och därför är det viktigt att miljön och luften inne är så bra som möjligt.

Det vi kallar "hälsoskydd" används för att beskriva åtgärder som görs för att förebygga och undanröja så kallad "olägenhet för människors hälsa".

Det handlar bland annat om temperatur och ventilation inomhus, men även fukt och mögel, ohyra i bostaden och liknande.

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står bland annat att bostäder ska uppfylla följande krav:

"I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;
1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
3. medge tillräckligt dagsljus,
4. hållas tillfredsställande uppvärmd,
5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål."

Upplever du som hyresgäst att du har problem med inomhusmiljön, ska du i första hand ta kontakt med din hyresvärd. Får du ingen hjälp, kan du kontakta kommunens miljöavdelning som kan ställa myndighetskrav på hyresvärden eller fastighetsägaren.

Bor du i eget hus har du själv ansvar för att inomhusmiljön är god.

Om du upplever en störning kan du anmäla detta till miljöenheten. Här kan du göra en anmälan om olägenhetlänk till annan webbplats.


Uppdaterad 2019-03-05

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga