Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Smittskyddstillsyn

Den 24 mars beslutade folkhälsomyndigheten om nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på bland annat restauranger och caféer. Föreskrifterna innebär att krav ställs på livsmedelsföretagare inom bland annat restaurangbranschen att förstärka sin egenkontroll så att trängsel bland gäster inte uppstår.

Bygg- och miljöenhetens ansvar

Regeringen har beslutat att det från och med den 1 juli 2020 är kommunerna som är ansvarig tillsynsmyndighet så att trängsel inte uppstår bland gäster på livsmedels-verksamheter. I Kävlinge innebär det att Bygg- och miljöenheten får uppdraget att genomföra tillsyn samt ställa krav på verksamheter som inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Det är endast verksamheter som serverar livsmedel eller dryck för förtäring på plats som omfattas av de nya reglerna. 

För att begränsa smittspridning bör alla vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten. Alla behöver hålla avstånd till varandra både inomhus och utomhus.

Vanliga frågor och svar gällande smittskyddstillsynen

Vad planerar Kävlinge kommun och Bygg- och miljöenheten att göra efter den 1 juli?Bygg- och miljöenheten kan komma att bedriva tillsyn för att kontrollera så att berörda verksamheter uppfyller kraven i lagstiftningen. Om allvarliga brister påträffas kommer Bygg- och miljöenheten att kunna förelägga verksamheten att vidta åtgärder. I akuta fall kan Bygg- och miljöenheten omgående stänga en verksamhet tills dessa att lagstiftningen uppfylls.

Vad innebär trängsel i en livsmedelsverksamhet enligt de nya reglerna?
Bygg- och miljöenheten gör bedömningar i varje enskilt fall. Generellt gäller dock att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna och tillhörande områden utomhus är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra. Detta innebär generellt att du som besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

Jag har sett att det förekommer trängsel på en restaurang. Kan jag lämna in ett klagomål till Bygg- och miljöenheten?
Ja, du är välkommen att kontakta Bygg- och miljöenheten via e-post:
miljo@kavlinge.se eller via Kontakt Kävlinge på telefon 046-73 90 00.

Vad gör Bygg- och miljöenheten när klagomål inkommit?
Bygg- och miljöenheten kommer att göra en första bedömning om verksamheten omfattas av lagstiftningen samt om uppgifterna bedöms innebära en risk för ökad smittspridning. Om så är fallet kommer Bygg- och miljöenheten att kontrollera verksamheten och vid behov vidta åtgärder för att verksamheten ska åtgärda de brister som konstaterats.

Jag upplever trängsel på allmänna platser så som på stranden. Vilka regler gäller här?På platser, med undantag där livsmedel serveras för förtäring på serveringsstället, gäller delat ansvar i enlighet med föreskrifter och allmänna råd. Det betyder att var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. Detta innebär exempelvis att följande verksamheter inte omfattas av Bygg- och miljöavdelningens tillsynsansvar:

  • Bad och badplatser
  • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
  • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden, inklusive när en kö in till en restaurang sträcker sig ut på trottoarer och allmän platsmark

Fler frågor och svar finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2020-07-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga