Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lackalängaravinen

Lackalängaravinen kallar vi den bäckdalgång söder om bostadsområdet Kullen i Furulund/Lackalänga. Området består framförallt av betad ängsmark av varierande naturtyp (torr, frisk eller fuktig äng). Informationsskyltar som beskriver området och dess värden finns i såväl norra som södra och östra delen av området.

Naturområdet betas av hästar och får, en skötsel vi hoppas ska bestå under lång tid framöver då det får positiva effekter på ravinens växt- och djurliv. De betade ängarna är artrika och bitvis botaniskt intressanta med arter som blåtåg och ängsnycklar som åtminstone tidigare vuxit inom området.

Bäcken som rinner i botten av ravinen kantas av en bård av lövträd. Den har, vad vi vet idag, inget vedertaget namn. Äldre kommuninvånare känner den kanske dock som Vasen eller Vegarännan.

Karta till Lackalängaravinenlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2020-08-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga