Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lödde ängar

I nära anslutning till Lödde Kanotklubb och Löddeå ligger de vackra strandbetesängarna Lödde ängar. Ett stigsystem leder besökaren runt strandbetesängarna och man behöver inte passera igenom en hage med betesdjur om man inte vill.

Den fågelintresserade besökaren kan få se arter som gräsand, sothöna, rödbena, gråhäger, sävsparv m.fl. Lämpliga platser att skåda från är utsiktskullen invid entrén från Backavägen samt gömslet på områdets västra sida. I vassbältena utmed ån som man på stigarna kan röra sig utmed kan man dessutom upptäcka såväl rör- som sävsångare.

Väljer du att passera igenom en hage med betesdjur bör du tänka på att inte ta med hund eftersom det kan innebära en risk för både hund och ägare.

Illustration av betande kor på Lödde ängar.

Om området

Området Lödde ängar har troligen under lång tid brukats som betesmark men har även tidvis varit uppodlat. Lödde ängar restaurerades 2008 efter ett antal år utan någon skötsel. I samband med införande av restaurerande beteshävd anlades dessutom fyra mindre våtmarker. Betesängarna och våtmarkerna ger goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Vegetationen på ängarna är artrik men ännu ganska ordinär även om observationer av orkidén majnycklar har gjorts under 2015. I samband med att man anlade våtmark såddes dessutom in specifika ängsfröblandningar vilka vi på sikt hoppas ska etablera en intressant flora på området.

Uppdaterad 2020-08-10

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga