Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stenbocks vallar

Mellan Barsebäckshamn och Barsebäckstrand löper naturområdet Stenbocks vallar med vacker utsikt över Öresund och med en stig perfekt för promenader.

Flygbild över Barsebäckshamn.

Naturområdet Stenbocks vallar är ett tvådelat område beläget mellan Barsebäckshamn och Barsebäckstrand. Mellan det norra och södra delområdet ligger en husklunga som kallas Tegelvik. Stenbocks vallar utgör en del av den mer eller mindre obrutna kuststräckan med strandnära betesmarker från Barsebäckshamn till Landskrona.

Norra delområdet

Norra delområdet restaurerades 2005. Då återinfördes betesdjur på området och området har därefter successivt utvecklats till ett område med intressant flora och med arter som liten blåklocka, bockrot, brudbröd och darrgräs. En kommunövergripande naturvärdesinventering genomfördes 2018/2019 i vilken området gavs naturvärdesklass 2, högt naturvärde.

Södra delområdet

Södra delområdet är lite större än det norra. Bete återinfördes på ängarna 2012 efter en tid av utebliven hävd. Betesängarna varierar från torra till friska och våta. Floran påminner i de torra och friska delarna om den i det norra området. I de fuktigare delarna av området finns också arter som gökblomster och humleblomster. I naturvärdesinventeringen från 2018/2019 bedöms området hålla högsta naturvärde, klass 1.

Kulturlämningar

Genom båda delområden sträcker sig befästningsvallen från tidigt 1700-tal som gett områdena dess namn. Områdena hyser även andra kulturlämningar av stort intresse bland annat två, med vallarna samtida, skansar (försvarsanläggningar) med omgivande vallgravar, ett antal gravhögar från bronsåldern samt en stenåldersboplats som dock inte syns ovan jord.

Vandringsled

Utmed områdena, från Barsebäckstrand till Barsebäckshamn, sträcker sig en vandringsled som ger en fantastiskt upplevelse. Leden är en del av Skåneleden som har en kustnära sträckning genom kommunen.

Karta till Stenbocksvallarlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2020-08-10

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga