Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Naturvårdsprogram  

Kommunens naturvårdsprogram är menat att fungera som ett kunskapsmaterial. Det ska utgöra basen för kommande naturvårdsåtgärder samt staka ut kommunens strategi rörande naturvårdsfrågor.

Programmet ger en inblick i klimat, geologi, växt- och djurliv mm samt pekar ut och beskriver ett flertal områden som besitter höga naturvärden.

Vår förhoppning är att programmet skall vara ett dokument som lyfter fram vikten av ett långsiktigt naturvårdsarbete, som skapar förståelse för skydds- och bevarandearbetet samt förmedlar kunskaper om de naturvärden som finns i vår kommun.

Naturvårdsprogrammet antogs i kommunfullmäktige 2002 och är en omarbetning och uppdatering av 1993-års naturvårdsplan.

Under 2018/2019 har det tagits fram ett nytt natur- och grönstrukturprogram för Kävlinge kommun. Programmet har inte antagits politiskt då man istället önskade få in dess syften, strategier och åtgärdsförslag i den parallellt framarbetade översiktsplanen som förväntas gå ut på samråd under senare hälften av 2020.

Nedan finns en interaktiv karta som visar de naturområden som pekats ut i Kävlinge kommuns naturvårdsprogram. För att få en beskrivning över ett område kan man klicka på respektive områdesnummer.

Karta över Kävlinge kommun Området öster och norr om Järavallens naturreservat Järavallens naturreservat Strandängar vid Lundåkrabukten Fd betesmark söder om Barsebäcks golfbana Området söder om Ålstorps centrum Skogarna öster om Ålstorp Skog öster om Hänkelstorp Skog vid Björnstorp Ålstorps mosse med omgivningar Betesmark öster om Ålstorps mölla Betesmarker väster om Dösjebro Karaby backar Saxåns dalgång mellan Trä och Dösjebro Dagstorps backar Dagstorps mosse Klyfthög Allarps mosse Skog söder om Allarps mosse Välabäcken vid Allarps mölla Wollchangs skog Tostarps mosse Perslund Håleravinen Kävlingeån mellan Hoby mölla och golfbanan Betesmarker söder om Kävlinge golfklubb Stora Harrie mosse Betesmarker nordost om Strömmen Tallskog norr om Kullen Kävlingeån mellan Kävlinge och Furulund Folkets park med omnejd Våtmarkssänka vid Lackalänga Böljenamossen Heamosse Lackalängaravinen Folkets park i Furulund Furulunds fure med angränsande skogsmark Betesmark vid Åkershäll Grustäkt väster om Ljungenskolan Ravin norr om Högsmölla Gamla cementgjuteriet Lövskog runt Högsmölla Skogsområden vid Stävie kyrka Betesmarker söder om Kävlingeån vid Hög Löddeå med omgivningar Trulshög Storegård Lödde sandskog Lyckehusen Jordbroskogen Barsebäcks mosse Salviksskogen Ulakärr Naturreservatet Löddeåns mynning Naturreservatet Salvikens strandängar Salvikens norra strand Betesmarker öster om Barsebäckshamn Stenbocksvallarna, söder Stenbocksvallarna, norr Havet Betesmarker vid Rinnebäcks stamp Området mellan Välåran och Järavallens naturreservat

Områdesnumreringen motsvarar den i faktadelen avsnitt om objektsvis beskrivning av naturområden.


Uppdaterad 2020-08-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga