Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Floran på västskånska ättehögar

Kävlinge kommun är en ganska naturfattig kommun mitt i den bördiga skånska slättbygden. Kommunen är åkerdominerad (ca 70 % av markarealen utgörs av åkermark) och naturen är härav hårt undanträngd och inte sällan knuten till så kallade restbiotoper. Gravhögar från bronsåldern (ättehögar) är en vanlig sådan restbiotop i kommunens åkerlandskap. På dessa högar kan finnas rester av en äldre ängs- och hagmarksflora som nästan helt är försvunnen i det övriga landskapet. De fyller därför en viktig funktion för bevarandet av denna flora. För att vidmakthålla dessa högarnas botaniska värden och säkerställa den för framtiden behövs kunskap om nuvarande tillstånd samt att högarna sköts på ett lämpligt sätt.

Floran på 20 st ättehögar i Kävlinge kommun skall under 2016 detaljinventeras vid tre separata tillfällen, vår, sommar och höst. Inventeringen skall leda fram till en rapport som beskriver högarnas vegetation, gör jämförelser med tidigare inventeringarna från 1950/60-talet och 1995  för att spåra floristiska förändringar, förklara (om möjligt) orsakerna till eventuella förändringar samt ge förslag på skydds- och skötselåtgärder som gynnar det floristiska tillstånd som ger högst biologisk mångfald.

Kävlinge kommun har sökt (och fått) statliga medel, så kallade LONA-medel, för delfinansiering av projektet (50%). Kommunen finansierar övriga 50%.

Kartbild

Ättehögar som ingår i inventeringen


Uppdaterad 2016-03-08

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER