Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Natur- och grönstrukturprogram

Kävlinge kommun har ett gällande naturvårdsprogram som antogs 2002. Det är i behov av en uppdatering och aktualisering och under 2018 fick kommunen ta del av de statliga LONA-medlen då ansökan om medfinansiering för detta projekt godkändes.

Projektet går ut på att ta fram ett modernt och användarvänligt natur- och grönstruktur-program som ska kunna användas i marknadsföring av kommunens naturvärden men som även på ett enklare och mer tillgängligt sätt kan användas som planerings- och beslutsunderlag i den fysiska planeringen.

Det kombinerade natur- och grönstrukturprogrammet ska utgöra kommunens strategiska program för ställningstagande i frågor rörande bevarande och utveckling av naturmiljö- och grönstrukturvärdena i Kävlinge kommun.

Arbetet innefattar kartläggning, inventering och värdering av kommunens natur- och grönstruktur.  Målsättningen är att formulera strategier för bevarande och utveckling av gröna miljöer och grön infrastruktur. Programmet ska beskriva och värdera grönstruktur- och naturförhållandena i kommunen samt föreslå strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande av gröna miljöer samt om möjligt kostnadsspecificera detta.

Arbetet är omfattande och kommunen har valt att upphandla konsult för framtagande av programmet. Vi förväntar oss att ha ett nytt natur- och grönstrukturprogram färdigt under första hälften av 2020.


Uppdaterad 2020-03-06

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga