Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ekologiskt särskilt känsliga områden

I miljöbalkens tredje kapitel anges bl a att "mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön".

De områden som genom denna lydelse avses är främst områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma förutsättningar för återväxt, områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade samt områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska värden.

I Kävlinge kommun har i stort sett hela kusten rubricerats som ekologiskt känslig. Med sina grunda bottnar och höga biologiska produktion som skapar förutsättningar för reproduktion av fisk och fågel är kustområdet mycket känsligt för störningar.

Kävlingeån och Saxån, med dalgångarna, betraktas också som ekologiskt känsliga framför allt med avseende på deras betydelse som reproduktions- och vandringsområde för fisk men även för hysande av andra hotade arter på markerna runtomkring.

Utöver nämnda områden är dessutom våtmarksområdena i kommunen ekologiskt känsliga. Till dessa räknas våra tre rikkärrsområden (Allarps-, Dagstorps- och Stora Harrie mosse), Hofterups mosse, Barsebäcks mosse samt Böljena- och Hea mosse.

Övriga områden som betraktas som ekologiskt särskilt känsliga är t ex omgivningarna runt Löddesborg som hyser den akut hotade lökgrodan.


Uppdaterad 2020-08-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga