Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Natura 2000

Natura 2000 är beteckningen på det sammanhängande europeiska nätverk av områden som ska inrättas för att skydda biologisk mångfald genom att bevara livsmiljöer samt vilda växt- och djurarter inom EU:s territorium.

Natura 2000 förpliktar genom EU-direktiv att varje medlemsland ska medverka till att skapa ett nätverk av särskilda bevarandeområden. Varje land ska bidra med områden och naturtyper till nätet i en utsträckning som står i proportion till förekomsten av vissa utpekade naturtyper och arter inom landet.

Enligt gällande lagstiftning ska skyddet av områden som ingår i Natura 2000 prioriteras. Sverige har genom sin redovisning av områden påtagit sig ett särskilt internationellt ansvar för att långsiktigt bevara dessa områden, så att dess naturvärden inte kommer till skada.

För ett som ovan beskrivet område får beslut om helt eller delvis upphävande av områdesskydd, om dispens från skyddsföreskrifter eller om tillstånd enligt sådana föreskrifter inte meddelas utan regeringens tillåtelse.

I Kävlinge kommun har vi sju redovisade områden:

  • Dagstorps mosse
  • Löddeåns mynning
  • Lundåkrabukten
  • Stora Harrie mosse
  • Fågelsjön (Järavallen)
  • Karaby backar
  • Saxåns mynning - Järavallen


Uppdaterad 2020-08-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga