Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Riksintresse

Flera av Sveriges centrala förvaltningsmyndigheter har efter samråd möjlighet att peka ut områden såsom ett riksintresse. Ett antal områden som berör kommunen har av Naturvårdsverket utpekats som områden av riksintresse för naturvården.

Detta innebär, förutom att det anger att området är särskilt värdefullt, att staten här kan bevaka hur kommunen tar tillvara natur- och miljövårdsfrågor i planeringen. De naturområden som är av riksintresse för naturvården i Kävlinge kommun är:

Saxån-Braån

Ådalen är av stort geovetenskapligt värde genom de naturliga landskapsförändringar som sker i ån och i dalsidorna. Den utgör vidare ett positivt landskapselement genom sin utformning och genom de vackra betesmarkerna utefter ån.

V Karaby-Dagstorps backar - Dagstorps mosse

Inom det mycket flacka området mellan Kävlinge och Teckomatorp framträder V Karabys-, Dagstorps- och Norrvidinge backar mycket markant. Backarna består huvudsakligen av sorterade sediment som överlagrats av leror och morän. Backarnas bildningssätt är fortfarande relativt okända.

Kuststräckan Häljarp-Lomma med inland

Järavallen är det dominerande inslaget i detta område. Detta är även ett av de få obebyggda kustpartierna utmed Öresundskusten. Större delen av de mest kustnära avsnitten är naturreservat. Även Barsebäcks mosse ingår i området.

Stora Harrie mosse

En rest av ett tidigare mer vidsträckt rikkärrsområde. Genom dikning har huvuddelen av området överförts till åker. Mossen är till största delen betad, men har aldrig blivit helt uppodlad, varför många arter från den ursprungliga rikkärrsfloran finns kvar.

Stångby mosse

Rikkärr som innehåller en rad intressanta arter. Det är dock bara en ytterst liten del som berör Kävlinge.


Uppdaterad 2020-08-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga