Nyhetsarkiv bygga, bo och miljö


 • Nytt bostadskvarter föreslås bli länk mellan villor och stad i centrala Lödde
  Kävlinge kommun föreslår tillsammans med exploatören JM att ett nytt bostadskvarter ska växa fram i Löddeköpinge. Det nya kvarteret ska förtäta byns centrala delar och koppla samman de befintliga villorna med den nya detaljplanen för Lödde centrum.

 • ”Ett lyft för Lödde” - nu börjar omvandlingen av centrum
  Den nya detaljplanen för Lödde Centrum som antogs vid Kommunfullmäktige den 13 juni har nu fått laga kraft. Därmed är exploatören redo för den stora moderniseringen av Lödde Centrum. ”Vi kommer att förvalta vår fars verk på bästa sätt” säger Sten Persson på LöddeKärnan AB.

 • Tyck till om gång- och cykelvägen mellan Hofterup och Dösjebro
  Ett planförslag för en gång- och cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro är nu ute på samråd. Senast den 31 januari kan du lämna dina synpunkter om förslaget via vår e-tjänst. Har du frågor är du välkommen på Öppet Hus på Skönadalsskolan den 24 januari.

 • Försäljning av tomter på Harrievallen
  Tjugo fribyggartomter erbjuds nu sökande i Kävlinge kommuns tomtkö. Tomterna som erbjuds ligger på Harrievallen i Kävlinge, nära till både natur och kollektivtrafik.

 • Nytt bostadsområde med grönytor föreslås på ”Plattan” i Furulund
  Kävlinge kommun föreslår att det ska utredas om nya bostäder och grönområden kan anläggas runt det som kallas ”Plattan” i Furulund. Plattan är en plats där det idag finns en hårdgjord yta som tidigare använts till körskoleverksamhet. Som ett första steg beslutade Planutskottet den 24 oktober om ett positivt planbesked för fastigheten Furulund 2:98 och arbetet med att ta fram en detaljplan för området kommer inom kort att dra i gång.

 • Detaljplan för Lödde Folkets park ute på granskning - tyck till!
  Nu är detaljplanen för Lödde Folkets park ute på granskning, vilket betyder att du kan lämna synpunkter på förslaget. Fram till den 10 juni har du möjlighet att tycka till.

 • Tyck till om ändring av detaljplan i Gryet
  På Gryet i norra Kävlinge planeras en ny skola för förskoleklass upp till årskurs sex. I anslutning till skolan planeras en idrottshall som även kan användas av föreningar. Först måste dock detaljplanen justeras så att vi kan bygga en något större skolbyggnad än vad nuvarande detaljplan tillåter.

 • Lödde Öster ute på granskning – tyck till fram till 19 april 
  Planförslaget för Lödde Öster (Löddeköpinge 97:1) är nu ute på granskning, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Senast den 19 april behöver vi dina synpunkter.

 • Tyck till om nya området Rödjan i Gryet
  I utkanten av Gryet, vid och omkring det nedlagda Frans Möllergymnasiet (tidigare Lernia), planeras en lummig småstadsbebyggelse i sju kvarter. Nu är planförslaget ute på granskning, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till. Senast den 15 april behöver vi ha dina synpunkter.

 • Lödde Öster ute på samråd – tyck till fram till 28 februari 
  Planförslaget för Lödde Öster (Löddeköpinge 97:1) är åter ute på samråd, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Senast den 28 februari behöver vi dina synpunkter.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?