Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Trädfällning och nedtagande av vegetation

Träd är värdefulla på många sätt. De skapar avkopplande miljöer och bidrar till att dämpa trafikbuller, renar luften från partiklar, tar upp luftens koldioxid och släpper ut syre. De skuggar marken och tar ner den höga temperaturen på sommaren, silar vinden och skyddar miljöer där djuren vill leva. De utgör dessutom livsmiljö för många växter, svampar, insekter och fåglar och bidrar till en stor biologisk mångfald.

En hållbar framtid

Kävlinge kommun ansvarar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt ta hand om våra träd och skapa variation i trädbeståndet genom olika skötselåtgärder som till exempel föryngring, beskärning och gallring. Variationen på olika arter är också viktig vid nyplantering.

De aspekter som kommunen tar hänsyn till vid fällande av träd är:

  • Trädets kondition
  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värde
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens

Vi månar om våra träd och tar därför inte ner träd enbart för att de skuggar tomter eller skymmer utsikt. Inte heller åtgärdas träd som släpper löv, frön eller pollen på någon annans fastighet. Genom att köpa en bostad godkänner man till exempel hur omgivningarna ser ut och det går inte att i efterhand kräva att träd som skuggar tomten ska fällas.

Skadade och sjuka träd på kommunens mark

Om du som invånare är orolig att ett träd på kommunal mark är skadat eller sjukt och riskerar att skada omgivningen om det välter anmäler du detta via en felanmälanöppnas i nytt fönster i akuta fall. 
Vid fall som inte är akuta använder du istället vår E-tjänst för ansökan om trädfällninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kommunen tagit emot anmälan om trädfällning görs en besiktning och därefter lämnas besked om hur man kommer att agera. Besiktningarna genomförs från september till mars och det är även då du kan får besked på din ansökan.  Bor du i en vägförening så tar du kontakt med ordförande först.

Träd på privat mark

Vill du ta ner träd på egen ägd mark så rekommenderar vi att du börjar med att läsa hur möjligheten för detta ser ut i  detaljplanen för ditt område. Gällande detaljplaner finns tillgängliga häröppnas i nytt fönster.  Om detaljplanen inte tillåter att du tar ner önskat träd behöver du ansöka om marklov. Du använder då vår ansökan för bygglovöppnas i nytt fönster.


Uppdaterad 2020-05-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga