Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Trädfällning och nedtagande av vegetation

Träd är värdefulla på många sätt. De skapar avkopplande miljöer och bidrar till att dämpa trafikbuller, renar luften från partiklar, tar upp luftens koldioxid och släpper ut syre. De skuggar marken och tar ner den höga temperaturen på sommaren, silar vinden och skyddar miljöer där djuren vill leva. De utgör dessutom livsmiljö för många växter, svampar, insekter och fåglar och bidrar till en stor biologisk mångfald. Kävlinge kommun ansvarar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt ta hand om våra träd och skapa variation i trädbeståndet genom olika skötselåtgärder som till exempel föryngring, beskärning och gallring. Variationen på olika arter är också viktig vid nyplantering.

De aspekter som kommunen tar hänsyn till vid fällande av träd är:

  • Trädets kondition
  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värde
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens

Vi månar om våra träd och tar därför inte ner träd enbart för att de skuggar tomter eller skymmer utsikt. Inte heller åtgärdas träd som släpper löv, frön eller pollen på någon annans fastighet. Genom att köpa en bostad godkänner man till exempel hur omgivningarna ser ut och det går inte att i efterhand kräva att träd som skuggar tomten ska fällas. Om du som invånare är orolig att ett träd är skadat eller sjukt och riskerar att skada omgivningen om det välter kan du anmäla det till kommunen genom t.ex. en felanmälan. Innan beslut tas kommer trädet då att besiktigas av någon från kommunen. Du kan få besked på ansökan  från September det året du ansöker t.o.m. mars året efter. OBS! Detta gäller endast kommunala träd och inte privata. Bor du i en vägförening så är det ordf. du pratar med först. Behöver du söka marklov så gör du det på Bygglovssidan, samma som bygglovsansökan.

E-tjänst för ansökan om trädfällninglänk till annan webbplats.


Uppdaterad 2019-12-12

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER