Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Trädfällning på kommunens mark

Träd är värdefulla på många sätt. De skapar avkopplande miljöer och bidrar till att dämpa trafikbuller, renar luften från partiklar, tar upp luftens koldioxid och släpper ut syre. De skuggar marken och tar ner den höga temperaturen på sommaren, silar vinden och skyddar miljöer där djuren vill leva. De utgör dessutom livsmiljö för många växter, svampar, insekter och fåglar och bidrar till en stor biologisk mångfald.

Skadade och sjuka träd på kommunens mark

Om du som invånare är orolig att ett träd på kommunens mark är skadat eller sjukt och riskerar att skada omgivningen anmäler du detta via en felanmälanöppnas i nytt fönster  
Vid fall som inte är akuta anmäler du istället via vår E-tjänst för ansökan om trädfällninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kommunen tagit emot anmälan om trädfällning görs en besiktning i september- mars och därefter lämnas besked om hur man kommer att agera.  Bor du i en vägförening så tar du kontakt med ordförande först.

En hållbar framtid för våra träd

Vi ansvarar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt ta hand om våra träd. Det skapar variation i trädbeståndet genom olika skötselåtgärder som till exempel föryngring, beskärning och gallring.

Vi tar hänsyn till:

  • Trädets kondition
  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värde
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens

Vi månar om våra träd och tar därför inte ner träd enbart för att de skuggar tomter eller skymmer utsikt. Inte heller åtgärdas träd som släpper löv, frön eller pollen på någon annans fastighet. Genom att köpa en bostad godkänner man till exempel hur omgivningarna ser ut och det går inte att i efterhand kräva att träd som skuggar tomten ska fällas.

Träd på privat mark

Vill du ta ner träd på din egen mark så rekommenderar vi att du börjar med att läsa hur möjligheten för detta ser ut i  detaljplanen för ditt område. Gällande detaljplaner finns tillgängliga häröppnas i nytt fönster.  Om detaljplanen inte tillåter att du tar ner önskat träd behöver du ansöka om marklov. Du använder då vår ansökan för bygglov.öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2020-08-25

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga