Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Samhällsplanering

Genom samhällsplaneringen styr Kävlinge kommun utvecklingen när det gäller bebyggelse, grönstruktur, infrastruktur med mera. Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL) och sker genom översiktsplanering, detaljplanering eller områdesbestämmelser. I Kävlinge ansvarar Kommunstyrelsens planutskott för detaljplanering och områdesbestämmelser, kommunstyrelsen ansvarar för den långsiktiga översiktsplaneringen och annan samhällsutveckling.

Översiktsplan

En översiktsplan greppar över hela kommunens yta. Den visar hur kommunen översiktligt ser på den framtida mark- och vattenanvändningen och bebyggelsens utveckling i kommunen.

Översiktplanen är inget juridiskt bindande dokument. Det konkreta genomförandet av olika förslag kräver därför prövning i detaljplan, arbetsplan för väg, utredningar, projekt m m.

Detaljplan

En detaljplan talar om hur mark- och vatten får användas inom ett visst område. Med detaljplaner går det att bestämma hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras. Exempelvis så går det att bestämma vad marken ska användas till, byggnaders utformning och användning eller ett visst bevarandevärde. Kommunen väger olika intressen mot varandra under planprocessen för att förslaget till detaljplan ska bli så bra som möjlig. Hänsyn ska tas både till allmänna och enskilda intressen.


Uppdaterad 2020-09-04

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga