Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Exporten 15 m.fl.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 29 maj 2020 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning.

Bild som visar en karta över föreslagen bebyggelse.

Planområdet är beläget i centrala Kävlinge, inom utbyggnadsområdet Stationsstaden, öster om järnvägen och strax norr om Östra Stationstorget.

Planförslaget innebär att lämpligheten prövas för utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner som en del av utvecklingen av Stationsstaden i centrala Kävlinge. Planförslaget innehåller även en ny gata som kommer leda fram till en framtida pendlarparkering. Föreslagen bebyggelse utgörs av ett bostadskvarter med cirka 110 lägenheter i 3-7 våningar med möjlighet till centrumverksamhet i delar av kvarteret. Föreslagen omfattning är cirka 10 000 m2 bruttoarea. Förslaget har upprättats i enlighet med gällande översiktsplan.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Vill du lämna synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller till Kävlinge kommun, Kommunstyrelsens planutskott, 244 80 senast den 14 augusti 2020.

Aktuellt skede: Granskning pågår mellan 15 juni - 14 augusti 2020.

Bild som visar planprocessen. Just nu är planen i granskningsskedet.


Uppdaterad 2020-08-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga