Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Exporten 15

Planområdet är beläget i centrala Kävlinge inom utbyggnadsområdet för Stationsstaden. Det ligger öster om järnvägen strax norr om det planerade Stationstorget och den gång- och cykeltunnel som leder till tågtrafikens plattformar.

Exporten 15

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner som en del av utvecklingen av stadsdelen stationsstaden i centrala Kävlinge. Planförslaget innehåller också en ny gata som kommer att leda till en framtida pendlarparkering. Föreslagen bebyggelse utgörs av ett bostadskvarter med cirka 110 lägenheter i tre – sju våningar med möjlighet till centrumverksamhet i delar av kvarteret. Föreslagen omfattning är cirka 10 000 m2 bruttoarea (BTA). Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen och ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas till Planutskottet 244 80 Kävlinge eller planutskottet@kavlinge.se senast den 13 november 2019.

Planen bedrivs med ett standardförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår.


Uppdaterad 2019-11-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER