Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Furulund 3:1

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en ny gatusträckning mellan Solgatan och Järnvägsgatan i Furulund så att en bättre tillgänglighet skapas i området. Detta förbättrar en redan befintlig infrastruktur i förhållande till genomförandet av Lommabanan.

Solgatan, Furulund

Till följd av persontågstrafik på Lommabanan samt öppnandet av Furulunds pågatågsstation kommer ett antal omkringliggande åtgärder att krävas. Bland annat så måste den nuvarande plankorsningen längs Solgatan stängas permanent för all trafik vilket är en säkerhetshöjande åtgärd. Genom att binda samman Solgatan med Järnvägsgatan skapas inte någon återvändsgata vilket bidrar till en bättre tillgänglighet i området.

Planen bedrivs med ett standardförfarande.

Aktuell skede: Detaljplanen är antagen av kommunstyrelsen 2020-01-22.


Uppdaterad 2020-01-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER