Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Henkelstorp 4:5 och 4:24

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 12 januari 2021 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Fågelperspektiv över Henkelstorp 4:5 och 4:24.
Bild som visar planprocessen. Just nu är planen i samrådsskedet.

Planområdet ligger i Hofterup-Ålstorp i nära anslutning till Skönadalsvägen och Grand Prix vägen. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Henkelstorp 4:5 och 4:24. Bebyggelsen ska vara småskalig i syfte att ansluta till den bebyggelse som finns i området som till största delen består av villor och radhus. De nya husen ska omgärda en gröning där de befintliga träden, och övrig vegetation, ska behållas. Bebyggelsen ska genomföras med hänsyn till befintliga förhållanden och förutsättningar.

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan då det inte föreslås någon ny bebyggelse inom aktuellt planområde. För Henkelstorp Ålstorp finns en fördjupad översiktsplan (FÖP) från 2009 som fastställer att ingen exploatering bör tillåtas inom planområdet på grund av de höga naturvärdena. Dock konstaterar FÖP:en att området ”har stor betydelse som korridor mellan naturområdena på ömse sidor tätorten, viss förtätning övervägas närmast Grand Prix vägen”.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Vill du lämna synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller till Kävlinge kommun, Kommunstyrelsens planutskott, 244 80 senast den 19 februari 2021.

Aktuellt skede: Samråd pågår mellan 25 januari - 19 februari 2021.


Uppdaterad 2021-01-25

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga