Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kävlinge 32:34 - Almelund

Illustration över Almelunds planområde

Almelund

Planområdet ligger direkt väster om Kävlinge tätort omedelbart norr om Högsvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och förskola. Detaljplanen ska dessutom möjliggöra för dagvattenhantering inom allmänna ytor inom planområdet.

Detaljplanen innehåller cirka 110 friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus i en till två våningar med möjlighet till vindsvåning inom några kvarter. Området kommer huvudsakligen att anslutas via en ny infart mot Högsvägen. Därutöver kommer anslutningar för bil, cykel- och gång att finnas mot befintligt område. Längs områdets kanter föreslås gångstigar mot den öppna åkermarken som möjliggör promenadslingor inom området.

Planen bedrivs med ett standardförfarande.

Aktuell skede: Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Planprocessen

Granskningshandlingar


Uppdaterad 2019-04-10

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER