Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kävlinge 34:77 m fl

Syftet med planprogrammet är att studera och redovisa förutsättningarna för en etappvis utveckling av området Kävlinge Norra till en stadsdel med blandad bebyggelse. Programarbetet innebär att översiktligt beskriva kvarters- och bebyggelsestruktur, grönstruktur, trafikfrågor, dagvattenhantering och andra frågor kopplade till teknisk försörjning. Programmet syftar också till att studera konsekvenser av förslaget avseende ianspråktagande av jordbruksmark, miljökonsekvenser samt fysiska och sociala konsekvenser för programområdet och omkringliggande områden.

Programområdet är cirka 43 hektar och möjliggör en utbyggnad av cirka 1200 bostäder i blandad bebyggelse. Planen syftar till att möjliggöra en tät bebyggelsestruktur med småstadskaraktär där tyngdpunkten ligger på radhus i två till tre våningar och flerfamiljshus i maximalt fyra våningar. Inom respektive etapputbyggnad planeras för tomter för allmänt ändamål (till exempel skolor, förskolor och idrottshall) samt gemensamma platsbildningar med möjlighet för såväl privat som offentlig service.

Planen bedrivs med ett standardförfarande med program.

Aktuell skede: Samråd.

 

Samrådsmöte hölls den 7 maj, kl 18 i Kävlinge kommunhus.

Programsamrådstid mellan 10/4 – 8/6 - 2018

Programhandlingar 2

 

Programsamrådstid mellan 9/2 – 13/3 2015

Programhandlingar


Uppdaterad 2019-02-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER