Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Löddeköpinge 14:11 m.fl.

Planutskottet beslutade den 2 december 2020 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget inom handelsplats Center Syd i Löddeköpinge.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra centrumverksamhet. Inom aktuellt planområde finns idag Galleria Center Syd. Gallerian består av flertalet butiker och en större livsmedelsbutik. Planen ska även möjliggöra för en fristående restaurangbyggnad på parkeringsytan.

Det finns ett behov av att möta framtida förändringar för köpcentrumverksamheter och en ny detaljplan som medger C-centrum kan bidra till att Center Syds verksamhet kan utvecklas på platsen i framtiden.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Vill du lämna synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas via e-tjänstlänk till annan webbplats eller till Kävlinge kommun, Kommunstyrelsens planutskott, 244 80 senast den xx månad 20xx.

Aktuellt skede: Samråd pågår mellan 16 december 2020 – 23 januari 2021.

Samrådshandlingar

Bild som visar planprocessen. Just nu är planen i samrådsskedet.


Uppdaterad 2020-12-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga