Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Löddeköpinge 77:2 m.fl.

Planutskottet beslutade den 2 december 2020 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning.

Planområdet är beläget i Löddeköpinge centrum och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintliga flerbostadshus, i öster mot Folkets park, i söder mot Barsebäcksvägen och i väster mot flerbostadshus och småhus.

Illustration som visar ett fågelperspektiv över planförslaget.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiska parkeringsgarage samt nya gator inom planområdet. Syftet med detaljplanen är även att ge förutsättningar för en tät och varierad bebyggelse som i skalan är anpassad för sin omgivning.

Förslagets intention är att skapa en traditionell stadsmiljö med bostadsbebyggelse i tre till fem våningar med handel och service i kvarterens bottenvåningar. Nya gågator och ett mindre torg föreslås anläggas som kopplar samman Centrumvägen i norr med Barsebäcksvägen i söder. Samtidigt möjliggörs en koppling från området mot Folkets park i öster.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Vill du lämna synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller till Kävlinge kommun, Kommunstyrelsens planutskott, 244 80 senast den 22 januari 2021.

Aktuellt skede: Granskning pågår mellan 15 december 2020– 22 januari 2021.

Bild som visar planprocessen, nuvarande skede är granskning.


Uppdaterad 2020-12-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga