Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Löddeköpinge 97:1 - etapp 1

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, skola, förskola och idrottshall samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Syftet med planen är också att möjliggöra för dagvattenhantering, återvinningsstationer och pumpstation inom allmänna ytor i området. Detaljplaneförslaget innebär att området bebyggs med cirka 200 friliggande eller sammankopplade småhus i en till tre våningar och 200 lägenheter i flerbostadshus i två till fem våningar. Planområdet är den första etappen i ett större planerat utbyggnadsområde som sammantaget förväntas bebyggas med drygt 1000 bostäder.

Genomförande av planen innebär att nuvarande markanvändning som jordbruksmark ersätts med en ny bebyggelse. Området ansluts till befintlig vägstruktur via en ny gatukoppling till Högs byväg i söder och förlängning av Mellanvångsvägen i planområdets nordvästra del. Inom området uppförs parkstråk som ger boende och besökare möjlighet till rekreation i närområdet.

Planen bedrivs med ett standardförfarande.

Aktuell skede: Arbete pågår inför granskning. Alla som lämnat synpunkter under samråd kommer att få information skickad till sig när planförslaget går in i nästa skede.


Uppdaterad 2019-10-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER