Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Löddeköpinge 97:1 med flera

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2017 att meddela positivt planbesked för Löddeköpinge 97:1 med flera.

Planområdet är beläget cirka 1,8 kilometer öster om Löddeköpinge centrum. Området gränsar i väster mot småhusbebyggelse, i söder mot Högs byväg och i övrigt mot jordbruksmark.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, skola, förskola och idrottshall samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Syftet med planen är också att möjliggöra för dagvattenhantering, återvinningsstationer och pumpstation inom allmänna ytor i området. Detaljplaneförslaget innebär att området bebyggs med cirka 250 friliggande eller sammankopplade småhus i en till tre våningar och 200 lägenheter i flerbostadshus i två till fem våningar.

Genomförande av planen innebär att nuvarande markanvändning som jordbruksmark ersätts med en ny bebyggelse. Området ansluts till befintlig vägstruktur via en ny gatukoppling till Högs byväg i söder och förlängning av Mellanvångsvägen i planområdets nordvästra del. Inom området uppförs parkstråk som ger boende och besökare möjlighet till rekreation i närområdet. Populärnamn: Lödde Öster.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Alla som lämnat synpunkter under granskningen kommer att få information skickad till sig när planförslaget går in i nästa skede.

Bild som visar planprocessen. Just nu är planen i granskningsskedet.


Uppdaterad 2020-08-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga