Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Rangeringen 1 och 5

Entré badhus

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten för ett nytt badhus med tillhörande parkering som en del av stationsstadens utveckling. Kvarteret är tänkt att disponeras med ett badhus närmast järnvägen i kvarterets norra del. I den östra delen föreslås en parkeringsplats för badhuset och ny angöringsplats för buss med nord-sydlig sträckning längs Framtidsgatan. Området föreslås även koppla samman befintliga cykelvägar från väst (via befintlig gång- och cykeltunnel) med stationsstaden i öst genom ett nytt lokalt stråk.

Planen bedrivs med ett standardförfarande.

Aktuell skede: Arbete inför granskning pågår.

Samråd


Uppdaterad 2019-08-30

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER