Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Rangeringen 1 och 5

Planområdet är beläget i centrum och är en del av stationsstaden i Kävlinge. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten för ett nytt badhus med tillhörande parkering som en del av stationsstadens utveckling. Kvarteret är tänkt att disponeras med ett badhus närmast järnvägen i kvarterets norra del. I den östra delen föreslås en parkeringsplats för badhuset och en ny angöringsplats för buss längs Framtidsgatan. Området föreslås även koppla samman befintliga cykelvägar från väst med stationsstaden i öst genom ett nytt lokalt stråk.

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen och ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas till Planutskottet 244 80 Kävlinge eller planutskottet@kavlinge.se senast den 8 januari 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Inkomna yttranden under granskningstiden kommenteras i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet upprättas efter granskning och kommer finnas tillgängligt i samband med antagandet av detaljplanen.

Planen bedrivs med ett standardförfarande.

Aktuell skede: Arbete inför antagande.


Uppdaterad 2020-01-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER