Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stora Harrie 29:63 m fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder och skolbyggnader.
Planen syftar också till att möjliggöra dagvattenhantering inom naturområde. Planförslaget
innehåller en utbyggnadsmöjlighet för cirka 20 bostäder i enfamiljshus. Ombyggnad av del
av Rinnebäcksgatan till gångväg. Utbyggnadsmöjlighet för skolbyggnad i upp till 2 våningar
och utvidgning av Rinnebäcksskolans skolgård. Allmänna
grönytor av naturparkskaraktär.

Planförfarande: Standard

Aktuell skede: Antagande

 

Granskningstid mellan 7/8 - 21/8 -2018

Granskningshandlingar

 

Samrådstid mellan 23/1 - 13/3 -2018

Samrådsmöte är satt till den 12 februari, kl 18 i kommunhuset

Samrådshandlingar

 

Ärendet nedan har avslutats och startats om. Nedan finns samrådshandling för det äldre ärendet. Nya samrådshandlingar kommer under 2018 då planförslaget behöver arbetas om.

Samrådstid mellan 8/9 – 3/10 2014

Samrådshandlingar


Uppdaterad 2018-11-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER