Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för hela kommunen.

Översiktsplanen beskriver kommunens mål och visioner och hur kommunen ska nå en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanen ska visa vad alla mark- och vattenområden ska användas till. Den ska också berätta hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen redovisar kommunens avvägningar mellan olika allmänna intressen som kulturmiljö, friluftsliv och kommunikationer. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker följa miljökvalitetsnormer och tillgodose riksintressen. Riksintressen kan vara stora vägar, järnväg  eller natur- och kulturvärden.

Översiktsplanen är inte bindande men ska vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i detaljplaner, bygglov och andra tillstånd.

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen inklusive tillägg samt fördjupningar är aktuella.

Omslag på Översiktsplan 2010


Uppdaterad 2019-08-06

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga