Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. I Kävlinge kommun är det Skorstensteamet i Skåne AB som ska utföra denna kontroll.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister på anläggningen, som kan medföra risk för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter, som innebär risk för annan olyckshändelse än brand, ska den som utför kontrollen även påtala detta. Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • sotbildning och beläggningar
  • skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • temperaturförhållanden
  • tryckförhållanden och täthet, samt drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen ska få tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har angettPDF.

Uppdaterad 2020-05-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga