Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Anslutning av fastighet innanför verksamhetsområdet för VA

Innan en fastighet får bruka den allmänna VA-anläggningen ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Servisansökan ska vara inskickad till Teknisk enhet.
  • Anläggningsavgiften ska vara betald.
  • Vattenmätare ska ha installerats på fastigheten och ett abonnemang ska vara upplagt på fastighetsägaren.

Servisansökan

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska du skicka in en undertecknad servisansökan. Ansökan bör göras snarast, då en nyanslutning många gånger kräver utbyggnad av befintligt ledningsnät vilket kan ta tid.

Blankett Servisansökan kommunalt VAPDF

Ansökan skickas till Kävlinge kommun, Teknisk enhet, 244 80 Kävlinge.

Anläggningsavgift

Avgiftsskyldighet inträder när förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren informerats om detta. Avgift debiteras enligt gällande VA-taxa. Anläggningsavgift ska även erläggas vid viss om- eller tillbyggnad och fastighetsreglering.

Gällande VA-taxa med samtliga avgifter och villkorPDF

Prisexempel inklusive moms för enbostadshus med olika tomtytor

Tomtyta*

600 kvm

800 kvm

1000 kvm

Vatten, spillvatten och dagvatten

143 900

147 300

150 700

Vatten och spillvatten

115 120

117 840

120 560

Spillvatten

83 550

85 250

86 950

Vatten

66 370

67 390

68 410

*Observera att tomtyteavgift erläggs enligt faktisk tomtyta (17 kr/m²)

Vattenmätare

Innan vattnet får släppas på måste en vattenmätare installeras i fastigheten. Anmälan om uppsättning av vattenmätare ska göras omgående till VA-verket.

Innan mätaruppsättning sker ska anläggningsavgiften vara betald och mätarkonsol vara på plats. Den plats där mätaren ska monteras ska uppfylla VA-verkets krav. Mer information finns på sidan Vattenmätare.

Observera att det är absolut förbjudet att själv släppa på vattnet genom att öppna servisventilen. Endast VA-personal får öppna och stänga servisventilen.

Vatten under byggtiden

Under byggnation finns ofta behov av vatten. Önskas byggvatten kontakta VA-verket. Debitering av byggvatten sker enligt gällande VA-taxa.


Uppdaterad 2020-09-21

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga