Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde för VA

Är din fastighet belägen utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp är VA huvudmannen inte skyldig att ansluta dig. Dock försöker kommunen erbjuda anslutning till de som önskar om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Servisansökan

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska du skicka in en undertecknad servisansökan. Ansökan bör göras snarast, då en nyanslutning många gånger kräver både utredning och utbyggnad av befintligt ledningsnät, vilket kan ta tid.

När servisansökan är inskickad utreds möjligheten att erbjuda en anslutning. Detta beror både på var närmaste anslutning är, ledningarnas kapacitet samt möjligheten till nyanläggning av ledningar på mark som ej är kommunal.

Blankett Servisansökan kommunalt VAPDF

Ansökan skickas till Kävlinge kommun, Teknisk enhet, 244 80 Kävlinge.

Anslutningsform

Anslutning för fastigheter utanför verksamhetsområdet kan upprättas för endast renvatten, endast spillvatten eller för både ren- och spillvatten. I samtliga fall sker det via ett avtal mellan fastighetsägaren och kommunen. Anslutning av spillvatten utanför verksamhetsområdet sker vanligen via lågtrycksavloppspump (LTA). Kommunen äger och driftar pumpenheten och fastighetsägaren står för elförbrukning och elabonnemang.

Anslutning

Innan en fastighet får bruka den allmänna VA-anläggningen ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Servisansökan ska vara inskickad till Teknisk enhet.
  • Avtal ska vara tecknat.
  • Anläggningsavgiften ska vara betald.
  • Vattenmätare ska ha installerats på fastigheten och ett abonnemang ska vara upplagt på fastighetsägaren.

Anläggningsavgift

Avgiftsskyldighet inträder när förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren informerats om detta. Avgift debiteras enligt avtal.

Anläggningsavgift utanför verksamhetsområde 2020 (inkl moms) för en fastighet med en bostadsenhet eller en bostadsenhetsekvivalent.

Avgift vatten

Avgift spillvatten

Avgift ren- och spillvatten

63 000 kr

94 500 kr

157 500 kr


Brukningsavgifter är enligt gällande VA-taxa.

Tillkommande bostadsenheter eller ekvivalenta bostadsenheter debiteras enligt gällande VA-taxa.


Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga