Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

VA-avgifter för tillbyggnader

Om du bor i fristående hus, radhus eller liknande och har planer på att bygga eller utrusta en befintlig utbyggnad (Friggebod, Attefallshus eller liknande) med vatten och avlopp är det viktigt att veta att det då tillkommer VA-avgifter.

Du som fastighetsägaren måste lämna in en bygganmälan till kommunens plan och bygglovsavdelning samt även anmäla alla förändringar gällande vatten och avlopp till VA-avdelningen. Ansluts byggnaden till vatten- och avloppsnätet så kan det innebära en engångsavgift för tillkommande bostadsenhet, samt en årlig brukningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Den tillkommande byggnaden liknas i VA-taxan med en tillkommande ”bostadsenhet” för vilken du som fastighetsägare måste betala en bostadsenhetsavgift enligt gällande VA-taxa. Detsamma gäller om du bygger eller utformar en separat lägenhet med separat ingång i din villa, ditt garage, radhus eller motsvarande.

När din fastighet utökas med fler ”bostadsenheter” kan även tillkommande tomtyteavgift behöva betalas.

Observera att du som fastighetsägare är skyldig att meddela VA-huvudmannen (kommunens VA-avdelning) alla förändrade förhållanden på din fastighet som kan påverka VA-avgiften. Är du osäker så kontakta oss.

Definitionen på en bostadsenhet: Ett eller flera utrymmen, i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. (§ 3 sid 2 i VA-taxan)

Förenklat uttryckt betyder det, ett utrymme med egen ingång där någon kan bo. Det har ingen betydelse om det faktiskt är någon som bor där eller om det står tomt.

Extra bostadsenhetsavgift ska betalas om båda kriterierna uppfylls:

  • Byggnaden ansluts till kommunalt vatten och avlopp (via befintliga ledningar på fastigheten).
  • Byggnaden har en egen ingång.

Utrymmet behöver inte ha matlagningsmöjligheter för att kriterierna för en enhet ska uppfyllas. För de byggnader inom en fastighet som ska ha VA gäller att vattnet ska mätas. Detta görs genom att vattnet går igenom redan befintlig mätare. Anslutningar på vattenledningen mellan förbindelsepunkten (FP) och vattenmätaren får ej göras. Anslutningar görs efter vattenmätaren och utförs med stum- eller elsvetsning.

Exempel på när bostadsenhetsavgift normalt inte ska erläggas: Privat garage med t.ex. endast handfat, kallförråd, redskapsbod med utkastare, friliggande bastu där merparten av ytan upptas av bastun typ ”bastutunna”.


Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga