Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Fettavskiljare

Från vissa verksamheter, till exempel restauranger och tillagningskök, följer mycket fett med i avloppsvattnet. Sådant fetthaltigt vatten ska behandlas i en fettavskiljare innan det rinner vidare ut i ledningarna. Om fett kommer ut i ledningsnätet, där vattentemperaturen är lägre, stelnar det och fastnar i rören. Blir det stopp i ledningen kan det leda till översvämningar.

Fastighetsägaren ansvarar för att installera en fettavskiljare och se till att den töms. Tömning ska ske via kommunens tömningsentreprenör. Det är inte tillåtet att anlita någon annan entreprenör.

Installation av fettavskiljare, så här gör du

1. Lämna en anmälan till plan- och bygglovsavdelningen minst 3 veckor före installation av fettavskiljaren. Använd blanketten  Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärdlänk till annan webbplats. Med anmälan ska ritning eller skiss på anläggningens placering bifogas samt uppgifter om dimensionering i förhållande till verksamhetens belastning, typbeteckning och storlek på avskiljaren.

Anmälan lämnas till Kävlinge kommun, Kullagatan 2, Kävlinge. Du kan också skicka den till Kävlinge Kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 244 80 Kävlinge.

Innan installation krävs ett startbesked från plan- och bygglovsavdelningen. Plan-och bygglovsavdelningen tar ut en avgift för startbeskedet.

2. Installera en fettavskiljare som är rätt dimensionerad, flödestestad, typgodkänd enligt SS EN 1825 och medger provtagning.

3. Kontakta Sysav, som sköter renhållningen på uppdrag av kommunen, för att lägga in fettavskiljaren på ett tömningsschema. Sysavs Kundservice nås på 040-6351800. Enligt gällande föreskrifter ska fettavskiljaren tömmas i enlighet med tillhörande instruktioner och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst 4 gånger per år.


Ytterligare information finns i broschyren FettavskiljarePDF 

Fettavskiljare


Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga