Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lagar och regler

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagens uppgift är att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna vattentjänster. Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen och brukaren. Det finns rättigheter och skyldigheter för alla parter.

ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

De regler som gäller för användandet av Kävlinge kommuns vatten- och avloppsanläggning finns i de styrande dokumenten: 

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningenPDF 

Tilläggsbestämmelser till ABVA.PDF

Ditt eller vårt ansvar - var går gränsen?

En servisledning är ledningen mellan huvudledningen och fastigheten. En del av servisledningen ägs av kommunen och en del av fastighetsägaren. På vattenservisledningen sitter en servisventil för att kunna stänga av vattnet in till din fastighet.

Förbindelsepunkt kallas den punkt där kommunens ledningar kopplas samman med fastighetsägarens ledningar. Förbindelsepunkten ligger för det mesta 0,5 meter utanför tomtgräns. Vid problem med servisledningen (t ex avloppsstopp eller vattenläcka) är det den som äger den ledningssträcka där felet finns som också ansvarar för att bekosta och åtgärda problemet.

Om du behöver stänga av vattnet till din fastighet kontaktar du VA-verket.

 


Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga