Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vanliga VA-frågor

Nedan har vi listat de vanligaste frågorna kring vatten och avlopp. Mer utförlig information inom respektive område finns i menyn till vänster.

Taxa för vatten och avlopp samt fakturor

När och hur får jag min faktura för vatten och avlopp?
Fakturan skickas ut tre gånger per år och kommer till dig som pappersfaktura , e-faktura eller till din digitala brevlåda.

Om du är anmäld till någon av de digitala brevlådor som finns kommer du från och med oktober 2018 att få fakturan direkt in i din digitala brevlåda. Har du tidigare anmält att du vill få din faktura som en e-faktura till din bank kommer du även fortsättningsvis få den dit. Om du inte anmält att du vill ha e-faktura eller digital brevlåda kommer du att få dina fakturor i brevlådan precis som vanligt. Information om digitala brevlådorlänk till annan webbplats.

Min beräknade mätarställning stämmer inte med min verkliga mätarställning.
Tyvärr är det inte möjligt att fjärravläsa vattenmätaren. Därför faktureras du för en beräknad förbrukning mellan dina avläsningar. Avgiften korrigeras efter varje avläsning. Skulle skillnaden vara stor, kan du ringa in och göra en extra avläsning.

Vad är en bostadsenhetsavgift?
Bostadsenhetsavgift är en avgift som betalas av alla kunder. Avgiften är tänkt att spegla nyttan fastigheten har av VA-tjänsten genom att debitera för antalet "bostadsenheter" på fastigheten. Bor du i villa betalar du en bostadsenhetsavgift. I flerbostadshus betalar man bostadsenhetsavgift efter antalet lägenheter i huset. Definitionen av en bostadsenhet enligt taxan är "Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet".

Varför skall jag betala en avgift för dagvatten gata? Jag har sjunkbrunn på tomten?
Avgiften för dagvatten gata är en fast avgift som betalas av alla kunder i områden med dagvattenhantering. Vissa områden saknar kommunal dagvattenhantering och då finns denna avgift inte med på fakturan.

Dagvatten

Vad är dagvatten?
Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor såsom parkeringar, gator, hustak med mera. Dagvattnet är separerat från spillvattnet och leds i en separat ledning till recipienten.

Det är stopp i en rännstensbrunn utanför mitt hus, vem ska jag kontakta?
Gör en felanmälan via E-tjänsten Åsikt Kävlingeöppnas i nytt fönster. Felanmälan via Åsikt Kävlinge går direkt till driftentreprenören som är den som åtgärdar problemet. Ni kan även kontakta Kontakt Kävlinge på 046-73 90 00 eller kontakt@kavlinge.se så upprättar de en felanmälan åt er.

Varför får jag inte tvätta bilen på gatan?
Bilar ska inte tvättas hemma på garageuppfarten eller på gatan. När du spolar av bilen rinner oljerester, tungmetaller och andra kemikalier ner i dagvattenbrunnar och vidare till närmaste vattendrag, sjö eller hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö. Tvätta istället bilen i en automattvätt eller en ”Gör-det-själv-hall”. Där tas det smutsiga vattnet från tvätten hand om och renas.

Dricksvatten

Var kommer mitt dricksvatten från?
Eftersom Kävlinge kommun inte producerar eget dricksvatten, hämtas vattnet från sjön Bolmen i Småland. Vattnet behandlas på Ringsjöverket innan det levereras till Kävlinge kommuns ledningsnät som distribuerar ut det till abonnenterna.

Vilken hårdhetsgrad har mitt vatten?
Kävlinge har ett mjukt vatten som normalt ligger mellan 3 och 4 °dH. Det mjuka vattnet innebär att du kan använda mindre disk- och tvättmedel samt att hushållsmaskiner som använder vatten inte kalkar igen lika lätt. Du behöver inte heller använda salt i diskmaskinen.

Vad kostar dricksvattnet och spillavloppsvattnet?
Den rörliga kostnaden för vatten och avlopp är 16,82 kr per kubikmeter inklusive moms, där vattenkostnaden är 7,32 kronor per kubikmeter och spillvattenkostnaden är 9,50 kronor per kubikmeter. Läs mer i taxan för vatten och avlopp.

Kan ni fylla min swimmingpool med vatten?
Nej, kommunen har inte resurser till att åka ut och fylla kommuninvånarnas pooler. Istället får du planera din fyllning eftersom det kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande.

Jag har dåligt tryck på mitt vatten, vad ska jag göra?
Kontrollera om du har lika dåligt tryck i alla kranar i huset och om dina grannar har samma problem. Är det bara du som har problem, ligger felet troligen i din egen fastighet eller lägenhet. Kontrollera då att silarna på kranarna inte är igensatta och att alla avstängningsventiler är fullt öppna. Om grannarna har samma problem kontakta kommunens kundtjänst på 046-73 90 00 eller kontakt@kavlinge.se. Efter kontorstid kan felanmälan ske på 040-67 69 066 i akuta fall.

Mitt vatten är vitt/bubbligt, vad beror det på?
Det har kommit in luft i vattnet och luften gör att det bildas bubblor. Dessa försvinner om vattnet får stå någon minut. Dricksvattenkvaliteten påverkas inte.

Mitt vatten har dålig lukt/smak, vad beror det på?
Problemet beror ofta på dålig omsättning i fastighetens ledningar. Spola tills vattnet temperatur inte sjunker mer. Använd gärna termometer. När temperaturen är konstant har du fått in dricksvatten från det kommunal ledningsnätet.

Spillvatten

Vad får jag spola ned i toaletten?
Det enda som ska spolas ned i toaletten är det som kommer från kroppen, det vill säga kiss och bajs samt toalettpapper. Toalettpappret löses upp i kontakt med vatten, till skillnad från hushållspapper som håller ihop. Tops, bindor, kondomer, blöjor, tvättlappar och annat skräp hör inte hemma i toaletten eftersom de kan orsaka besvärliga stopp i pumpstationer och ledningsnät. Ställ en papperskorg i badrummet och kasta skräpet där istället.

Kemikalier, olja, medicin m m får inte heller spolas ned i toaletten eller släppas ut i avloppet. Detta ska lämnas på återvinningscentralen respektive apoteket.

Får jag installera en avfallskvarn?
Nej, generellt är detta inte tillåtet. Ledningsnätet och reningsverket är inte dimensionerat för att ta hand om den ökade belastningen.

Det rinner undan dåligt i min vask/golvbrunn, vad ska jag göra?
Om du fått stopp i avloppet kan stoppet sitta i våra ledningar eller i fastighetens egna ledningar. Börja med att kontrollera om det är stopp på fler ställen i huset. Är det bara stopp på ett ställe, behöver troligen vattenlåset/golvbrunnen rensas. Kvarstår stoppet ändå, är stoppet längre ner i ledningen. Prova att spola ledningen själv eller kontakta spolfirma. Om du bor i lägenhet, ska fastighetsskötaren kontaktas.

Om det är totalstopp i samtliga brunnar/avlopp i fastigheten, är stoppet troligen längre ut. Om det finns en rensbrunn på tomten, kan du prova spola där. Står det vatten i rensbrunnen kan stoppet sitta i servisledningen eller längre ut i ledningsnätet. Kontakta då kommunens kundtjänst på 046-73 90 00 eller kontakt@kavlinge.se. Efter kontorstid kan felanmälan ske på 040-67 69 066 i akuta fall.

Min LTA-pump larmar, vad ska jag göra?
Om något är fel i pumpenheten aktiveras ett larm. Larmet indikeras på de flesta pumpenheterna med en röd lampa. Kontakta kommunens kundtjänst på 046-73 90 00 eller kontakt@kavlinge.se. Efter kontorstid kan felanmälan ske på 040-67 69 066 i akuta fall.

Vilka föroreningar försvinner vid reningen på reningsverket?
Kävlinge reningsverk är byggt för att rena spillvatten från hushållen eller vatten som liknar hushållens. På reningsverket sker reningen i tre steg genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. I de olika reningsstegen avskiljs näringsämnena kväve och fosfor, men även organiska ämnen. Metaller, läkemedel och andra kemikalier försvinner inte utan hamnar i slammet eller följer med ut i utgående renat spillvatten. Därför är det viktigt att hushållen och anslutna industrier inte släpper ut metaller eller andra kemikalier som reningsverket inte klarar av att avskilja. Vissa kemikalier och ämnen kan vara giftiga för bakterierna i reningsverket och kan därför försämra reningsverkets funktion eller till och med slå ut reningsfunktionen helt.

Vart leds det renade spillvattnet efter reningsverket?
När vattnet renats på Kävlinge avloppsreningsverk avleds det till Kävlingeån för vidare transport ut i Öresund.

Övrigt

Jag ska flytta, hur anmäler jag ägarbyte?
Kontakta kommunen på 046-73 90 00 eller kontakt@kavlinge.se. Uppge var du flyttar ifrån, när du flyttar och vart flyttanmälan ska skickas. Då skickas en flyttanmälan till dig som ska fyllas i på dagen då ägarbytet sker och både den som flyttar ut och den som flyttar in ska skriva under denna.

Var ska jag tömma ut mitt poolvatten?
Poolvattnet ska i första hand tas omhand på den egna fastigheten, t ex på gräsmattan. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Se till så att du inte ger grannarna problem. I andra hand kan vattnet släppas långsamt till gatubrunnar. I detta fall måste vattnet ha stått i några dagar efter senaste kloreringen (då har det fria kloret i vatten minskat).


Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga