Covid-19

Kävlinge kommun följer noga händelseutvecklingen kring coronavirus och de direktiv som svenska myndigheter ger. Här hittar du den senaste informationen från kommunen kring coronavirus (covid-19) och hur du kan få hjälp med vardagssysslor då du inte kan lämna hemmet.

Det är i nuläget en ökad smittspridning i samhället och vi följer utvecklingen noga. Vid behov gör vi förändringar i våra verksamheter. Mer information om hur skolor, äldreomsorg och våra övriga verksamheter påverkas finns under avsnittet "Information om våra verksamheter" längre ned på sidan.

Extra hög sjukfrånvaro inom vård- och omsorgsnära arbeten

Det är extra ont om personal inom omsorgen just nu. Orsaken är bland annat vård av barn (VAB), karantän i samband med smitta inom familjen, att medarbetare tar ansvar och stannar hemma vid symptom samt diverse sjukdomar, bland annat covid-19.

Vi värdesätter transparens och ärlighet i Kävlinge kommun. Dessutom värnar vi om våra medarbetares väl och de har det extra tufft just nu. Vi vill därför be om förståelse och tålamod samt bedyra att vi verkligen gör vårt bästa i en extrem situation.

Nationella råd

Coronapandemin - detta gäller just nu (krisinformation.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den 12 januari har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.
 • Privata sammankomster. Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler. (Hemställan till regeringen om att fatta beslut i frågan.)
 • Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
  Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
 • Vuxna personer. Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Cuper och läger inomhus. Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.
 • Inresor. Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder. (Hemställan till regeringen om att fatta beslut i frågan.)

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Uppmaningen att vaccinera sig kvarstår och en hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att senare kunna lyfta bort ytterligare restriktioner.

Information om våra verksamheter

Behöver du hjälp under din isolering?

Om du är isolerad på grund av misstänkt eller konstaterad smitta kanske du behöver hjälp med vardagsbestyr så som att handla matvaror, hämta paket eller hämta ut medicin. I Kävlinge kommun finns volontärer som gärna hjälper dig. Tveka inte att ta kontakt!

Kontakta Hälsofrämjande enheten
Telefon: 046-280 41 27, 046-280 41 08 eller ‪046-280 42 22
Skicka mejl till: halsoframjande.enhetenKAV@kavlinge.se

Äldreomsorg och LSS

Våra särskilda boenden är öppna för besök från anhöriga. För att minska risken för smittspridning i våra omsorgsverksamheter ber vi dig beakta följande:

 • Besök oss inte då du har symptom på covid-19.
 • Håll ett säkert avstånd under ditt besök.
 • Ha god handhygien.
 • Håll gärna besöket utomhus. Önskar ni vara inomhus ska besöket ske i den boendes egen lägenhet, inte i gemensamhetsutrymmet.
 • Kontakta boendets enhetschef om ni är fler än två som önskar besöka oss.
 • Vi erbjuder handsprit och har tillfälligt infört krav på munskydd vid besök på våra särskilda boenden.

Restaurangen på Billingshäll uppfyller de krav för serveringar som infördes den 23 december 2022.

Daglig verksamhet på Västra Långgatan håller tillfälligt stängt över jul- och nyårshelgen, till och med 7 januari 2022.

Skolor och förskolor

Kävlinge kommuns gymnasieungdomar uppmanas att följa sina gymnasieskolors information och instruktioner.

Våra kommunala grundskolor har öppet som vanligt. Vi följer utvecklingen noga och distansundervisning kan komma att införas med kort varsel i vissa klasser/årskurser för att förhindra eller bromsa utbrott av smitta. Respektive skola kommer då att kontakta berörda vårdnadshavare.

Förskolor håller öppet som vanligt. Vi ber er dock att vara noga med att hålla sjuka barn hemma. Barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma från förskolan eller skolan även om de är symptomfria. 

Barn i förskola eller fritidshem med vårdnadshavare som blir permitterade behåller sin plats i förskolan eller vid fritidshemmet tills vidare enligt det schema som gällde då vårdnadshavare var i arbete.

Föreningar

Från och med september 2021 är Kävlinge kommuns idrottshallar och gymnastiksalar åter öppna för såväl föreningar som privatpersoner. Dock gäller från och med den 23 december 2022 begränsningar för hur många som får vistas i lokalerna, så att kravet på 10 kvadratmeter per person uppfylls.

Företagare

Kävlinge kommuns stöd till företagare

Kävlinge kommun in flera insatser för att stötta och underlätta för lokala företagare ekonomiskt.

Kävlinge kommun har beslutat om följande insatser:

 • Snabbare hantering av serverings- och alkoholtillstånd.
 • Kortar ned betaltiden till kommunens leverantörer så långt det är möjligt, för att på så sätt bidra till att stärka de små företagens likviditet. Kommunen kommer medge tio dagars betalningstid för småföretag.
 • Ingen avgift för uteserveringar och torghandel under år 2020.
 • I samverkan med Kävlinge Furulund Samverkan (KFS) och Handelsplats Center Syd (HPCS) erbjuder näringslivsenheten råd och stödsamtal på EC Kävlinge och Handelsplatskontoret i Löddeköpinge till våra lokala företagare.
 • Dialog pågår med Sysav avseende avgift för sophantering till näringsidkare.
 • Möjlighet att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp samt tillstånd och tillsyn med max 90 dagar, utan extra avgifter eller dröjsmålsränta.
  Denna insats gäller för debiteringar från och med mars månad. Fordringar som uppstått innan mars månad regleras inte av denna insats.
  För att begära anstånd mejla till fakturasupport@kavlinge.se. Ange organisationsnummer, företagsnamn och fakturanummer på den faktura det gäller.

Restauranger och caféer

Från och med den 23 december 2022 är det endast tillåtet med sittande gäster på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.

Biblioteken

Kävlinge kommuns bibliotek håller sedan den 29 september öppet som vanligt. Vi följer de allmänna rekommendationerna, vilket bland annat innebär begränsad enskild handledning vid datorerna.

Från och med den 23 december 2022 gäller begränsningar för hur många som får vistas i våra bibliotekslokaler, så att kravet på 10 kvadratmeter per person uppfylls. 

Evenemang

Vi uppmanar alla arrangörer såväl som besökare att hålla sig uppdaterade om samt följa ansvariga myndigheters råd och restriktioner. Det är dock alltid viktigt att du stannar hemma vid symtom. Den som är ovaccinerad ska hålla avstånd till andra människor och undvika nära kontakt.

Från och med den 23 december 2022 gäller särskilda föreskrifter för såväl allmänna sammankomster som för privata tillställningar.

Vaccinationer

Information på 1177.se om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccinationen samordnas av Region Skåne - vänd dig direkt till dem för information om när och hur du kan boka tid:

Vaccination mot covid-19 för dig som är 16 år eller äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vaccination i kommunens skolor för barn över 12 år

Kävlinge kommun samarbetar med Region Skåne för att kommunens barn och ungdomar i åldern 12 till 15 år ska kunna vaccinera sig på sin skola. Vaccineringen utförs av vårdcentralerna, som tillsammans med kommunen planerar vaccinationen. Hälsodeklaration och blankett för vaccinationssamtycke delas ut av skolorna till alla elever över 12 år.

Blankett för samtycke till vaccinationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hälsodeklaration inför vaccineringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till vårdnadshavare om vaccination för barn från 12 årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vaccination i Kävlinge kommuns verksamheter

Kävlinge kommun ansvarar för att samla in och förse Region Skåne med aktuell information gällande antal personer i berörda verksamheter så att vårdcentralerna vet antal doser som ska beställas. Vårdcentralerna i Kävlinge och Löddeköpinge beställer och distribuerar därefter ut vaccinet fortlöpande.

Efter det att våra omsorgstagare och personal som arbetar i deras närhet vaccineras tar Kävlinge kommuns inblandning slut och övriga gruppers vaccinering samt information kring denna sköts helt och hållet av Region Skåne.

Alla kan drabbas. Alla behöver vaccinera sig.

Längtar du också till en återgång till "det normala"? Den återgången bidrar vi alla till, bland annat genom att följa rekommendationer och vaccinera oss. Ju fler som följer rekommendationerna och vaccineras (2 gånger), desto snabbare kan vi återgå till en vardag som liknade den vi hade innan covid-19.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?