Covid-19

Kävlinge kommun följer noga händelseutvecklingen kring coronavirus och de direktiv som svenska myndigheter ger. Här hittar du den senaste informationen från kommunen kring coronavirus (covid-19) och hur du kan få hjälp med vardagssysslor då du inte kan lämna hemmet.

Alla kan drabbas. Alla behöver vaccinera sig.

Längtar du också till en återgång till "det normala"? Den återgången bidrar vi alla till, bland annat genom att följa rekommendationer och vaccinera oss. Ju fler som följer rekommendationerna och vaccineras (2 gånger), desto snabbare kan vi återgå till en vardag som liknade den vi hade innan covid-19.

Vaccinationer

Information på 1177.se om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccinationen samordnas av Region Skåne - vänd dig direkt till dem för information om när och hur du kan boka tid:

Vaccination mot covid-19 för dig som är 16 år eller äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vaccination i Kävlinge kommuns verksamheter

Kävlinge kommun ansvarar för att samla in och förse Region Skåne med aktuell information gällande antal personer i berörda verksamheter så att vårdcentralerna vet antal doser som ska beställas. Vårdcentralerna i Kävlinge och Löddeköpinge beställer och distribuerar därefter ut vaccinet fortlöpande.

Efter det att våra omsorgstagare och personal som arbetar i deras närhet vaccineras tar Kävlinge kommuns inblandning slut och övriga gruppers vaccinering samt information kring denna sköts helt och hållet av Region Skåne.

Nationella råd kring covid-19

Coronapandemin - detta gäller just nu (krisinformation.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Isolera och testa dig om folk i din närhet har konstaterad smitta.
  Det gäller både inom din egen familj och om dina närmsta kollegor vid arbetsplatsen testat positivt.
 • Stanna hemma vid symtom och förbli hemma tills du är symptomfri i två dagar.
  Du bör också testa dig för pågående infektion.
 • Umgås på ett smittsäkert sätt.
  Träffas gärna utomhus och undvik att vistas i trånga rum eller lokaler.
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel.
  Det gäller både inomhus och utomhus. Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
  Undvik kollektivtrafik och säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål om du får symptom på covid-19.
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan.
  Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Håll en god handhygien.
  Tvätta händerna regelbundet och noggrant (minst 20 sekunder) med tvål och ljummet vatten.
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.
  Visa aktsamhet, även om de är vaccinerade. Vaccin innebär inte per automatik att en inte kan få covid-19 och du kan vara både aktiv och passiv bärare utan att veta om det.

Äldre och riskgrupper

Behöver du hjälp under din isolering?

Om du är isolerad på grund av misstänkt eller konstaterad smitta kanske du behöver hjälp med vardagsbestyr så som att handla matvaror, hämta paket eller hämta ut medicin. I Kävlinge kommun finns volontärer som gärna hjälper dig. Tveka inte att ta kontakt!

Kontakta Hälsofrämjande enheten
Telefon: 046-280 41 27, 046-280 41 08 eller ‪046-280 42 22
Skicka mejl till: halsoframjande.enhetenKAV@kavlinge.se

Besöka särskilda boenden

Våra särskilda boenden är öppna för besök från anhöriga. Besöken måste bokas på förhand för att förhindra trängsel och för att vi ska kunna se till att besöken sker på ett säkert sätt för de boende.

Besöka andra omsorgsverksamheter

Våra omsorgsverksamheter öppnar successivt upp igen i begränsad omfattning för att säkerställa att det sker på ett tryggt och säkert sätt. Vi följer dock utvecklingen noga och kan komma att ompröva besluten om öppning med kort varsel.

Bibliotek och evenemang

Biblioteken

Med anledning av regeringens besked om en stängning av all icke-nödvändig kommunal verksamhet har våra bibliotek begränsade öppettider.

Biblioteken erbjuder självservice för nödvändiga ärenden via Meröppet för dig med lånekort. Biblioteken är då obemannade och besöket ska hållas kort, för att låna och lämna tillbaka böcker.

Om du behöver personlig service eller vill ha ett lånekort erbjuds du hjälp via telefon eller e-post.

Evenemang

Arrangörer för evenemang som planeras i kommunala lokaler ska göra en riskbedömning för respektive arrangemang. Därefter beslutar Kävlinge kommun huruvida kommunens lokal får användas för arrangemanget.

Information till specifika målgrupper

Du med barn i grundskola och gymnasium

Kävlinge kommuns gymnasieungdomar uppmanas att följa sina gymnasieskolors information och instruktioner.

Våra kommunala grundskolor har öppet som vanligt. Vid behov, med anledning av konstaterad smitta, anpassar vi verksamheten i samråd med Smittskydd Skåne. Berörda vårdnadshavare kontaktas då direkt.

Förskolor och fritidshem håller öppet som vanligt. Vi ber er dock att vara noga med att hålla sjuka barn hemma. Barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma från förskolan eller skolan även om de är symptomfria. 

Barn i förskola eller fritidshem med vårdnadshavare som blir permitterade behåller sin plats i förskolan eller vid fritidshemmet tills vidare enligt det schema som gällde då vårdnadshavare var i arbete.

Du som studerar, vuxenutbildning vid Lärcentrum

All komvuxundervisning, inklusive sfi, bedrivs tills vidare på distans och via online-lektioner. Lärarna kontaktar de elever som berörs för information kring planering för respektive kurs. Undervisningen inom gymnasieskolans introduktionsprogram bedrivs som platsförlagd undervisning

Studiesmedjans drop-in-verksamhet är stängd.

Studie- och yrkesvägledning erbjuds via telefon, mejl och digitala möten.

Föreningar

Kävlinge kommuns idrottshallar och gymnastiksalar är öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Från och med 1 juni är det även möjligt för föreningar med inomhusaktiviteter och vars deltagare är födda innan 2002 att träna inomhus. Detta om det går att genomföra på ett smittsäkert sätt. Det innebär bland annat träning i mindre grupper, att ej dela redskap samt att ej använda omklädningsrum. Det är dock fortsatt önskvärt att om möjligt bedriva träningen utomhus.

Från och med september är det även möjligt för privatpersoner att boka hallar och gymnastiksalar.

Företagare

Kävlinge kommuns stöd till företagare

Kävlinge kommun in flera insatser för att stötta och underlätta för lokala företagare ekonomiskt.

Kävlinge kommun har beslutat om följande insatser:

 • Snabbare hantering av serverings- och alkoholtillstånd.
 • Kortar ned betaltiden till kommunens leverantörer så långt det är möjligt, för att på så sätt bidra till att stärka de små företagens likviditet. Kommunen kommer medge tio dagars betalningstid för småföretag.
 • Ingen avgift för uteserveringar och torghandel under år 2020.
 • I samverkan med Kävlinge Furulund Samverkan (KFS) och Handelsplats Center Syd (HPCS) erbjuder näringslivsenheten råd och stödsamtal på EC Kävlinge och Handelsplatskontoret i Löddeköpinge till våra lokala företagare.
 • Dialog pågår med Sysav avseende avgift för sophantering till näringsidkare.
 • Möjlighet att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp samt tillstånd och tillsyn med max 90 dagar, utan extra avgifter eller dröjsmålsränta.
  Denna insats gäller för debiteringar från och med mars månad. Fordringar som uppstått innan mars månad regleras inte av denna insats.
  För att begära anstånd mejla till fakturasupport@kavlinge.se. Ange organisationsnummer, företagsnamn och fakturanummer på den faktura det gäller.

Restauranger och caféer

Den 29 september tas de kvarvarande restriktionerna för serveringsställen bort.


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?