Artikeln publicerades 18 maj 2021

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 10 maj 2021

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-05-10

Paragrafer
§ 49-58

Datum för tillkännagivande
2021-05-18

Datum då anslaget tas ned
2021-06-09

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge