Artikeln publicerades 1 juli 2021

Kungörelse - Detaljplan för Exporten 15 m.fl. Kävlinge har fått laga kraft

Kungörelse
Detaljplan för Exporten 15 m. fl.
Antagen av kommunstyrelsen 2020-12-16
Laga kraft 2021-01-09

Kungörelsen publiceras
2021-07-01

Kungörelsen tas ned
2023-07-01