Artikeln publicerades 13 september 2021

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens planutskott 7 september 2021

Organ
Kommunstyrelsens planutskott
Sammanträdesdatum
2021-09-07
Paragrafer
§ 20
Datum för tillkännagivande
2021-09-13
Datum då anslaget tas ned
2021-10-05
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge