Artikeln publicerades 14 september 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation den 13 september 2021

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Paragrafer
§§79-84

Datum för tillkännagivande
2021-09-14

Datum då anslaget tas ned
2021-10-06

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge