Artikeln publicerades 20 september 2021

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 13 september 2021

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Paragrafer
§ 68-83

Datum för tillkännagivande
2021-09-20

Datum då anslaget tas ned
2021-10-12

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge