Artikeln publicerades 8 november 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 8 november 2021

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2021-11-08

Paragrafer
§§108-114

Datum för tillkännagivande
2021-11-08

Datum då anslaget tas ned
2021-12-01

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge